40049Witamy w Nowym Roku, który razem z Wami postanowiliśmy przywitać najnowszym Znaczkiem Okolicznościowym. 

Tym razem znany chyba wszystkim Będzin, który w bieżącym roku obchodzi  660 - lecie nadania praw miejskich. O szczegółach jak zwykle przeczytacie w notce z opisem znaczka/wydarzenia.

Warto natomiast zapamiętać, że prezentowany powyżej znaczek w sprzedaży pojawi się od jutra, także zachęcamy wszystkich do wizyty w Będzinie i odwiedzin Muzeum Zagłębia, w którym to znaczek jest do zdobycia.

ZO - 660-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH, BĘDZIN 1358 - 2018

5 sierpnia 2018 roku przypada 660. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Władca ten w 1358 roku podniósł do rangi miasta na prawie magdeburskim (niemieckim) dotychczasową osadę targową. Będzin wcześniej, prawdopodobnie od lat czterdziestych XIV wieku, był miastem lokowanym na prawie polskim, gdyż najstarsza wzmianka o nim jako mieście pochodzi z 1349 roku. Natomiast lokowanie Będzina na wzór niemieckiego Magdeburga, jak w przypadku wielu środkowoeuropejskich ośrodków, wiązało się ze wzrostem przywilejów posiadanych przez miasto. Ponadto nadanie w 1358 roku Będzinowi praw miejskich związane było z budową w tym miejscu kamiennej warowni, która miała strzec polskiej granicy z państwem czeskim, a przebiegała przez linię Czarnej Przemszy. Przywilej lokacyjny zawierał nawet słowa mówiące, iż miasto lokowane jest „pod zamkiem naszym”. Również w tamtym czasie rozpoczęto tu budowę murów okalających miasto oraz prowadzących do niego bram. Pierwszym wzmiankowanym w źródłach historycznych wójtem miasta był Hinko Ethiopus. Dzięki uzyskaniu lokacji na prawie magdeburskim oraz dzięki późniejszym przywilejom Będzin mógł się rozwinąć jako prężny ośrodek gospodarczy i administracyjny w ówczesnej Rzeczypospolitej.