Drodzy Kolekcjonerzy Znaczków Turystycznych!

Kiedy w 2012 roku przejmowaliśmy sztafetę znaczkową od naszych poprzedników, rodziło się nam w głowie wiele pytań, obaw i niepewności. Z jednej strony bardzo nam zależało, aby idea znaczkowa odżyła w Polsce, aby była dostępna dla wszystkich, niezależnie od tego czy ktoś jest majętny czy nie. Z drugiej strony trzeba było tak skalkulować cenę znaczka, aby pokryć koszty i wygenerować przynajmniej minimalny zysk. Wtedy w 2012 roku doszliśmy do wniosku, że cena 7 zł za znaczek powinna zadowolić obie strony, chociaż były także propozycje, aby ZT był droższy. Przez całe 8 lat walczyliśmy o utrzymanie tej ceny, nawet kiedy producent już dwukrotnie podniósł cenę znaczka w swoim kraju. Znaczków w Polsce przybywa, pracy jest coraz więcej, a mimo to pierwotna myśl o minimalnym zysku stała się nierealna. Tak więc w trosce o istnienie firmy i całej idei Znaczków Turystycznych jesteśmy zmuszeni po 8 latach podnieść cenę sprzedaży o jedną złotówkę, czyli znaczek będzie kosztować 8 zł. Zrobimy to od 1 marca 2020 roku, tzn. że przez cały miesiąc luty możecie jeszcze zamawiać znaczki po starej cenie. Mam nadzieję, że nas zrozumiecie i nie wpłynie to na Waszą wierność idei znaczkowej, że dalej będziecie zwiedzać naszą Ojczyznę znaczkowym szlakiem.

Z turystycznym pozdrowieniem

Zespół Znaczków Turystycznych