Wiosny jakoś nie widać, ale na szczęście znaczki turystyczne pączkują. Po niedawnej premierze znaczka z Kaplicy Czaszek w Czermnej urodził się nowy w sąsiedztwie tego niezwykłego miejsca. Tym razem najnowszy znaczek promuje Kościół św. Bartłomieja oraz mieszczący się w nim obraz z wizerunkiem Matki Bożej Dobrej Rady. Za powstanie znaczka serdecznie dziękujem jednemu z kolekcjonerów - Leszkowi, natomiast wszystkich znaczkoturystów zapraszamy do Czermnej już od 10 marca, bo właśnie wtedy znaczek pojawi się w sprzedaży.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W CZERMNEJ No. 409

409Pierwszą zapisaną wzmiankę o Czermnej datuje się na rok 1354. Zapisu dokonano w kościelnym dokumencie „Liber Primus Confirmationum” w Pradze. O kościele św. Bartłomieja wspomina się dopiero w roku 1384. Należy przyjąć, że jednak został zbudowany wcześniej. Burzliwe dzieje Czermnej odbiły się mocno na życiorysie świątyni. Już w XV stuleciu uległa zrujnowaniu w wyniku walk husyckich. Odbudowana w wieku XVI doczekała się jeszcze rozbudowy w wieku XVIII za czasów ks. Wacława Tomaszka, twórcy kaplicy czaszek. Obok kościoła stoi dzwonnica. Jest to późnogotycka budowla z 1603 roku. Dwukrotnie przebudowywana: na początku XVIII wieku, oraz w wieku XIX. Jest to typowa obronna dzwonnica, jakich więcej na czeskim pograniczu. Na Ziemi Kłodzkiej jest ona najstarsza. Druga (nieco młodsza), z 1610 roku znajduje się w pobliskim czeskim Hronowie. W kościele szczególnie czczona jest Matka Boża Dobrej Rady i Mądrości Serca. Pierwowzór obrazu Matki Bożej Dobrej Rady znajduje się we Włoszech w Genazzano. Został namalowany ok. 1400 roku. Kopia tego obrazu została sprowadzona do kościoła w Czermnej w roku 2003 z Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach koło Sobótki. Od tej ludzie pielgrzymują tu po dobre rady. 

GPS: 50.451287, 16.242877, Miejsce sprzedaży: Sklepik z pamiątkami przy Kaplicy Czaszek, ul. Kościuszki 54, Kudowa Zdrój