RELACJA ZE SPOTKANIA W SKPS WE WROCŁAWIU 

Na spotkanie w Studenckim Kole Przewodników Sudeckich zostałem zaproszony dzięki inicjatywie Piotra, kolekcjonera z Ząbkowic Śląskich, a jednocześnie członka tego koła. Kilkakrotnie próbowaliśmy ustalić odpowiedni termin, ale w końcu udało się na 22 maja 2013 r. Sam SKPS jest znany we Wrocławiu i w środowisku przewodnickim. Swoimi korzeniami sięga roku 1956, w którym Zrzeszenie Studentów Polskich zorganizowało pierwsze kursy przewodnickie dla środowiska studenckiego. Rok później, z inicjatywy absolwentów kursu przewodników sudeckich, we Wrocławiu powstał Akademicki Klub Turystyczny, nawiązujący do tradycji lwowskiego AKT, założonego przez dr Mieczysława Orłowicza. Przy nim rozpoczęło działalność Koło Przewodników AKT, przemianowane w 1972 r. na Studenckie Koło Przewodników Sudeckich. Od 1980 r. koło działa w ramach PTTK. Przedmiotem działalności SKPS jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa w środowisku akademickim. Koło zrzesza przede wszystkim studentów, absolwentów wyższych uczelni i młodych pracowników naukowych. W ramach swojej działalności SKPS organizuje cotygodniowe wieczorynki, na których można usłyszeć o wakacyjnych wędrówkach po górach różnych krajów świata, a także zapoznać się z nowymi trendami w turystyce. Właśnie w ramach tego drugiego tematu poproszono mnie, abym przedstawił ideę Znaczków Turystycznych w Czechach i Polsce. Temat konferencji brzmiał „Kolekcjonerstwo na szlaku – Znaczki Turystyczne“. Na spotkanie w budynku Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej przyszło kilku przewodników, pozostali uczyli się do egzaminów przewodnickich lub oprowadzali grupy turystów. Jednak pomimo niewielkiej frekwencji spotkanie było bardzo ciekawe i uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie ideą. Temat na tyle pozyskał przewodników, że zaproponowano mi kolejne spotkanie na jesień, w czasie którego idea zostanie przedstawiona szerszemu gronu uczestników. Serdeczne dzięki za zaproszenie i do zobaczenia na jesień. Więcej fotografii na naszym FB

Zbigniew Romankiewicz – Znaczki Turystyczne