183Wczoraj kończyliśmy maj znaczkową premierą z Dolnego Śląska, a dziś pozostając w tym samym regionie rozpoczynamy czerwiec premierą znaczka z Ząbkowic Śląskich. Tym razem swojego znaczka doczekał się ząbkowicki zamek, który zapewne mieliście okazję już poznać, a jeśli nie to tym bardziej zapraszamy do jego zwiedzania. Znaczek powstał z inicjatywy pani Joli, której w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Drewniany krążek jest już dostępny w sprzedaży, także korzystajcie z okazji i przybywajcie do Ząbkowic Śląskich. 

ZAMEK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH  No. 183

Najstarsze zapiski na temat ząbkowickiego zamku pochodzą z 1321 roku. Pierwotny zamek w Ząbkowicach Śląskich został zbudowany w XIV wieku, w stylu gotyckim. Założony został na planie kwadratu i od samego początku miał charakter twierdzy warownej, co umożliwiały m.in. rozmieszczone po przekątnej basteje. Mury zamku zakończone zostały ozdobnymi attykami osłaniającymi stanowiska strzelnicze. Nad wjazdem na dziedziniec umieszczona była wysoka wieża zaopatrzona w dodatkowe stanowiska strzelnicze. Zamek przetrwał oblężenie czeskich wojsk, ale uległ zniszczeniu podczas wojen husyckich. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci był kilkakrotnie uszkadzany i przebudowywany, a także kilka razy zmieniał swoich właścicieli. Za rządów księcia ziębickiego Karola I, został częściowo wyburzony i odbudowany w latach 1522 – 1532, w ten sposób zyskując styl renesansowy. Zamek został ostatecznie opuszczony w 1728 roku, a w roku 1748 stan jego degradacji powiększył ówczesny pożar. W okresie międzywojennym na zamku działało muzeum regionalne i schronisko turystyczne oraz jak podają inne źródła był to poligon ćwiczebny dla straży pożarnej. W 2013 roku, podczas częściowej rewitalizacji obiektu, zabezpieczono korony południowych i wschodnich murów oraz południowo-wschodnią basteję. Obecnie zamek znajduje się w stanie tzw. „trwałej ruiny”.