Znaczkową premierą zakończyliśmy maj i w ten sam sposób rozpoczynamy czerwiec. Dziś jednak proponujemy Wam wycieczkę w zupełnie inny region kraju, w okolice Suwałk, a dokładnie do Starego Folwarku, gdzie kilkaset metrów od Muzeum Wigier znajduje się najnowszy znaczkowy obiekt.

Jednak nie tylko o schronisku będzie to opowieść. Znaczek ma również za zadanie przybliżyć Wam sylwetkę Kazimierza Kulwiecia, który m.in. był pomysłodawcą powstania tego schroniska. 

W opisie znaczka jest tylko wzmianka o tym wybitnym działaczu, ale za to w audiobedekerze profesorowi Kulwieciowi poświęcimy zdecydowanie większą uwagę.

A jeśli o znaczki chodzi, to cóż..., czekają na Was, zatem pakujcie plecaki, planujcie wyprawy i ruszajcie eksplorować okolice jeziora Wigry, gdzie poza dzisiejszą nowością, czeka na Was kilka innych, wcześniej wydanych znaczków.

DAWNE SCHRONISKO PTTK W STARYM FOLWARKU No. 1237

Drewniany budynek dawnego schroniska PTTK zlokalizowano nad północnym brzegiem jeziora, na kilku hektarowej działce z tzw. Łysą Górą. Zaprojektowała go studentka Politechniki Warszawskiej Natalia Hiszpańska. Uroczyste poświęcenie i nadanie schronisku PTK „Nad Wigrami” imienia Kazimierz Kulwiecia odbyło się 28 września 1929 roku. W tym samych roku obok schroniska zbudowano przystań wioślarską i magazyn na sprzęt Wojskowego Klubu Żeglarskiego. Patron schroniska Kazimierz Jakub Kulwieć to polski przyrodnik i krajoznawca, nauczyciel biologii i geografii, redaktor i wydawca pism. Profesor Kulwieć prowadził badania naukowe flory i fauny rozległego obszaru (od Morza Śródziemnego aż po Archangielsk, w tym również badania naukowe nad jeziorem Wigry). Prowadził wykłady, pogadanki i wycieczki, popularyzował krajoznawstwo, zabiegając o budowę schroniska turystycznego nad jeziorem Wigry. Kazimierz Kulwieć zmarł 14 lutego 1943 r. w czasie sowieckiego wysiedlenia w rejon Archangielska, pozostawiając bogaty dorobek naukowy.