SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW CZ. 2

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu /17 osób/ i bardzo proszę niezdecydowanych, aby pojdęli decyzję najpóźniej  DO CZWARTKU 4.10.2012, ponieważ po tym terminie chciałbym ustalić konkrety: ceny, program, miejsce, dojazd itd.

A na te informacje czekają z niecierpliwością wszyscy zgłoszeni. Dziękuję za zrozumienie i czekam do czwartku na zgłoszenia.