SKANSEN MINIATUR W POBIEDZISKACH No. 357

Z przyjemnością informujemy że do grona miejsc oznaczonych Znaczkiem Turystycznym dołączył Skansen Miniatur w Pobiedziskach. Jest to tym samym 12 Znaczek Turystyczny z Wielkopolski i pierwszy położony na Szlaku Piastowskim. Zapraszamy zatem do zdobywania najnowszego znaczka jak i innych położonych w pobliżu i w całym kraju.

Skansen w Pobiedziskach należy do najstarszych parków miniatur w Polsce. Uroczyste otwarcie nastąpiło w maju 1998 roku i uświetniło obchody 950-lecia Pobiedzisk. Budowa pierwszych miniatur rozpoczęła się jednak już znacznie wcześniej bo w roku 1991. Park położony jest przy historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi między Poznaniem, a Gnieznem, 1,5 km od Pobiedzisk. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie. Makiety przedstawiają: ratusze, pałace, kościoły, grody itp. i są wierną kopia oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. Wszystkie budowle wykonane są w skali 1:20. Teren skansenu to nie tylko miejsce dla pasjonatów historii, to również miejsce wspaniałego wypoczynku wśród otaczającej przyrody.

GPS: 52.475952, 17.248941,  Miejsce sprzedaży:  Kasa biletowa skansenu