Dzisiejsza premiera to dowód na to, że jak się czegoś bardzo chce, to można tego dokonać. Dawno temu Andrzej zapragnął aby na znaczkowym szlaku znalazł się Pruszków. Prowadził rozmowy, prelekcje nt. znaczków, uczestniczył w wystawach i wielu innych inicjatywach, podczas których promował znaczki i zarażał tą ideą kolejne osoby.

I właśnie teraz te działania się zmaterializowały. Powstał upragniony znaczek, dzięki, któremu turyści z całej Polski będą mogli poznać Pruszków i jego historię.

Znaczek publikujemy dzisiaj, ale aktualnie jest on jeszcze w drodze, zbliżając się do miejsca przeznaczenia. Jesteśmy jednak pewni, że lada dzień pojawi się w sprzedaży. Zresztą zaglądajcie na naszą stronę bo Andrzej na pewno da znać, kiedy już znaczki pojawią się w sprzedaży.

A tymczasem rezerwujcie sobie terminy, zmieniajcie plany i do grona znaczkowych miejscowości turystycznych dopiszcie także Pruszków

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY W PRUSZKOWIE  No. 993

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie to placówka, której misją jest ochrona dziedzictwa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego oraz promowanie i upowszechnianie zdobytej wiedzy archeologicznej i historycznej. Muzeum realizuje szereg projektów, takich jak: warsztaty, lekcje muzealne, wystawy czasowe, czy różnego rodzaju spotkania, odczyty i prelekcje. Trzon muzealnej kolekcji stanowią przedmioty pozyskane w trakcie badań archeologicznych. Szczególną wartość mają liczne zabytki odkryte w trakcie kilkudziesięcioletnich prac wykopaliskowych na wielkich osadach hutniczych z przełomu er. Najcenniejszym zabytkiem zbiorów pruszkowskiego Muzeum jest odkryty na cmentarzysku w Zaborowie szklany puchar z I–II wieku n.e., zdobiony przedstawieniami rzymskich gladiatorów. To unikatowe w skali Europy naczynie, wykonane w jednej z egipskich manufaktur, stanowi wyjątkową ozdobę kolekcji.