Utrzymując jakże satysfakcjonujące większość turystów tempo publikacji, informujemy o kolejnej znaczkowej nowości. Dzisiaj na chwilę zatrzymujemy się w Świebodzinie, gdzie na znaczkowym szlaku właśnie pojawił się Kościół św. Michała Archanioła.

Świątynię znajdziecie w pobliżu rynku, natomiast znaczek w samym jego centrum w Muzeum Regionalnym, które tradycyjnie polecamy odwiedzić i zwiedzić. Tam też poza informacjami jakie znajdziecie poniżej z pewnością dowiecie się wielu ciekawych faktów nt. kościoła i samego Świebodzina/

Znaczek wkrótce będzie dostępny w sprzedaży natomiast z wiadomych względów sami musicie już sprawdzić czy muzeum jest aktualnie czynne dla zwiedzających. W każdym razie zachęcamy do zwiedzania, w dogodnym dla każdego czasie.

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŚWIEBODZINIE  No. 937

Kościół pw. św. Michała Archanioła – usytuowany przy płn.- wsch. narożniku rynku, w zasadniczej części zbudowany został w 2 poł. XV w. jako halowa budowla trzynawowa z pięciobocznym prezbiterium. Po pożarze miasta w 1541 r. farę powiększono, dobudowując czwartą nawę od północy i rząd kaplic z emporą od południa. Nawy nakryte zostały efektownym sklepieniem sieciowym, kaplice zaś gwiaździstym oraz kryształowym. W wyniku neogotyckiej przebudowy w latach 1855-1856 do kościoła dostawiono kruchtę oraz wykonano efektowny szczyt wieżowy w elewacji frontowej. We wnętrzu z późnogotyckiego wyposażenia zachował się poliptyk świętej Anny oraz rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania. Wysokiej klasy rokokowa figura Najświętszej Panny Marii znajduje się w ołtarzu bocznym. Na uwagę zasługują także barokowe obrazy - stacje Drogi Krzyżowej.