Do zamknięcia pierwszej setki Znaczków Turystycznych brakuje już tylko kilku numerów. Ostatnio lukę w numeracji wypełnił ZT No. 1, a tymczasem dzisiaj przedstawiamy Wam kolejny znaczek z pierwszej dziesiątki. Mowa oczywiście o znaczku z rezerwatu przyrody "Biała Woda" w Pieninach. Znaczek dostępny od dnia 15 czerwca, a szczegóły nt. miejsca jego sprzedaży jak i samego rezerwatu znajdują się poniżej.

8

REZERWAT PRZYRODY BIAŁA WODA - PIENINY  No. 8

Rezerwat położony jest w skalistym wąwozie na obszarze Małych Pienin, na wysokości 600 – 800 m n.p.m. Został założony w 1963 roku na powierzchni 33,7 ha. Rezerwat charakteryzuje się bogatą rzeźbą i malowniczym krajobrazem. Ściany wąwozu są bardzo strome, a ich wysokość dochodzi do 120 m. Utworzenie rezerwatu miało na celu ochronę i zachowanie ze względów naukowych wąwozu skalnego, odznaczającego się pięknem krajobrazu i licznymi osobliwościami przyrody żywej i nieożywionej (skały wapienne i turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami). Chronione są tu niezwykle interesujące murawowe i naskalne zbiorowiska górskie i kserotermiczne, a także półnaturalne drzewostany bukowo-jodłowe. W rezerwacie rośnie blisko 300 gatunków roślin naczyniowych, ale o jego bogactwie świadczy także ogromna ilość grzybów oraz ponad 200 spotykanych tu gatunkó porostów. W rezerwacie znajduje się ścieżka turystyczna i edukacyjna długości 2,5 km, przekraczająca kilkakrotnie potok Kamionka.

GPS:  49.398728 , 20.582875 ,   Miejsce sprzedaży: Gościniec AMON Szczawnica-Jaworki ul. Biała Woda 51 (web)