ZNACZKOWE SPOTKANIE W ŻARACH

zary2

Zakończyło się wczoraj, trwało ponad dwie godziny, uczestniczyło w nim około 40 osób, wprowadzonych zostało 7 nowych ZT. Suche fakty, które jeszcze mówią zbyt mało... A to, co jest ukryte za kurtyną? Wydarzenie było efektem mozolnej, dwumiesięcznej pracy. Wyszukiwanie miejsc, zdobywanie informacji czy spełniają kryteria przydzielenia ZT, sprawdzanie kto jest zarządcą tych miejsc. Potem niezliczone rozmowy telefoniczne, osobiste spotkania, przejechane kilometry, formalności pisemne, liczne e-maile, aż w końcu uzyskanie zgody na sfinansowanie ZT i wejście do całej idei. Następny etap tworzenia grafiki, poprawek, konsultacji, przemyśleń nad optymalnym przydzieleniem numerów, a potem zatwierdzenie projektu. Grawerowanie matrycy, wypalanie samych znaczków. I to wszystko razy SIEDEM!!! Do tego trzeba doliczyć organizację samego spotkania, wyszukanie odpowiedniego i godnego do tego celu miejsca. Wysłanie zaproszeń, powiadomienie mediów, przygotowanie poczęstunku, zorganizowanie prelegentów i wiele innych spraw, o których nie ma co wspominać. Po prostu ogrom czasu i pracy, ale... ile również satysfakcji i radości, które to wszystko potrafią wynagrodzić.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach w osobie Dyrektora Pana Jacka Jakubiaka i przez Znaczki Turystyczne w osobie kolekcjonera Jarka Bębenka. Rozpoczęło się o godzinie 12.00 i dzięki uprzejmości władz miasta Żary mogliśmy gościć w przepięknej sali tutejszego ratusza. Po rozpoczęciu spotkania i wprowadzeniu dokonanym przez organizatorów miała miejsce prelekcja pt. Rozwój idei Znaczków Turystycznych na terenie Dolnych Łużyc wygłoszona przez Zbigniewa Romankiewicza. Została przedstawiona idea Znaczka Turystycznego, jej rozwój na Dolnych Łużycach, w Polsce oraz świecie. W trakcie kilkunastominutowej przerwy, w czasie której trwały rozmowy na tematy znaczkowe, był przygotowany skromny poczęstunek, była także możliwość zapoznania się z materiałami promocyjnymi. Potem poszczególni prelegenci przedstawiali nowe znaczki, a raczej miejsca, których one dotyczą, tzn. historię danego obiektu, jego wartości krajoznawcze, kulturowe. Pierwsze dwa ZT, Wieżę Pachołków Miejskich w Lubsku i Pałac Brühla w Brodach przedstawił Zbigniew Kasprzak członek PTTK, krajoznawca, regionalista, następne dwa Kościół Farny w Żarach i Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach przedstawił Dyrektor tego muzeum, Jacek Jakubiak, a trzy ostatnie, Leśny kompleks promocyjny „Bory Lubuskie”, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i Wieżę Widokową - Geopark Łuk Mużakowa przedstawił przewodnik mużakowski, krajoznawca, a jednocześnie kolekcjoner ZT Roman Sobera. Były to niezmiernie ciekawe i bogate w treść wystąpienia.

Ciekawą i atrakcyjną praktyką było, po prezentacji danego miejsca znaczkowego, zawieszenie tego znaczka na specjalnie przygotowanej mapie woj. lubuskiego. W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m in. Burmistrz miasta Łęknicy, Dyrektor Ośrodka Kultury w Łęknicy, działacze PTTK, pracownicy Lasów Państwowych, osoby zarządzające innymi atrakcyjnymi miejscami turystycznymi, krajoznawcy, regionaliści, kolekcjonerzy ZT, przedstawiciele mediów i młodzież. Całe spotkanie zakończył i podsumował Zbigniew Romankiewicz, który podziękował za zorganizowanie tego spotkania Dyrektorowi Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego, władzom miasta Żary za gościnność, wszystkim wykładowcom, członkom tutejszego PTTK za pomoc, a przede wszystkim kolekcjonerom Jarkowi i Romanowi za ogromny wkład w powstanie tych nowych ZT. Podkreślił również, że teraz na niewielkiej przestrzeni można zdobyć 10 kolejnych numerycznie ZT, co oznacza, że będąc tutaj nawet w ciągu weekendu możemy zdobyć Znaczek Kolekcjonera, co jest rzeczywistym magnesem przyciągającym do Dolnych Łużyc kolekcjonerów i turystów z całej Polski i Europy.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć innym regionom Polski tak aktywnych kolekcjonerów i wprowadzania nowych znaczków właśnie w takim stylu jak to miało miejsce w Żarach. Ufamy, że cała idea znaczkowa szybko rozprzestrzeni się dalej wypełniając jeszcze puste miejsca na mapie znaczkowej. 

Zespół Znaczków Turystycznych