MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY - PĘTLA BORYSZYŃSKA, No. 553

Już długo nie pojawił się żadny nowy ZT, wydawałoby się, że cały październik był poświęcony na różne spotkania mające na celu promocję idei znaczkowej. Jednak te działania były równoległe i ciągle trwały prace nad tworzeniem nowych miejsc znaczkowych. Dzisiaj z radością informujemy o nowym znaczku z Pętki Boryszyńskiej, ale niedługo podzielimy się dobrą wiadowością o zaistnieniu kolejnych kilku znaczków a jeszcze przygotowywane są następne...  

Międzyrzecki Rejon Umocniony jest jednym z największych założeń obronnych w Europie. Stanowi szczytowe osiągnięcie niemieckiej i europejskiej sztuki fortyfikacyjnej lat 30.  XX wieku.  Budowle MRU są szczególnym przykładem architectura militaria, co wynika z ich wyjątkowego charakteru, rozwiązań konstrukcyjnych, unikatowych pancerzy fortecznych oraz wykorzystania warunków terenowych. Międzyrzecki Rejon Umocniony jest największą atrakcją turystyczną Ziemi Lubuskiej. Dzisiaj system podziemnych korytarzy stał się idealnym miejscem schronienia dla nietoperzy, zapewne przez dogodne warunki jakie im oferuje, czyli stałą temperaturę 10 stopni, stałą wilgotność oraz mrok. W tymże największym rezerwacie nietoperzy w Środkowej Europie zimuje (od października do kwietnia) ok. 30 000 sztuk (12 różnych gatunków) owych latających stworzeń. Ze względu na ich ochronę podziemne tunele udostępnione są dla turystów w okresie letnim od kwietnia do października. Jeśli zaś chodzi o przeszłoś, to najwięcej dowiedzieć się można od naszych przewodników, którzy posiadają ogromną wiedzę na ten temat. Zapraszamy więc do zwiedzania tajemniczych miejsc infrastruktury pomilitarnej w Boryszynie! 

GPS: 52.355360, 15.466862,  Miejsce sprzedaży:  Kasa biletowa od 15 kwietnia do 15 października