NZT 2017W czerwcu 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił uchwałę, na mocy której rok 2017 uchwalono Rokiem Rzeki Wisły. W związky z tym zdecydowaliśmy motyw Roku Rzeki Wisły umieścić w projekcie Noworocznego Znaczka Turystycznego. Grafika jaką widzicie obok nie jest zatem przypadkowa, bo oprócz symbolicznego ukazania przebiegu Wisły, zawiera także istotną informację o samej rzece, w postaci jej długości. Na grafice w sposób symboliczny ujęto także lokalizację znaczkowych miejsc turystycznych położonych nad Wisłą, by podkreślić ich rangę i jednocześnie dodatkowo promować w nadchodzącym roku.

Najnowszy Noworoczny Znaczek Turystyczny w sprzedaży dostępny będzie od stycznia 2017 roku. Turyści będą go mogli zakupić także podczas organizowanych spotkań kolekcjonerów. A więcej na temat tego typu znaczków, które są urozmaiceniem gry kolekcjonerskiej, przeczytać można w słowniczku pojęć znaczkowych. Przypominamy też, że prezentowany NZT jest czwartym tego typu znaczkiem, jaki wydaliśmy, a wszystkie poprzednie można znaleźć tutaj >>.

NOWOROCZNY ZNACZEK TURYSTYCZNY

Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Wydarzenie to ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle, kiedy to w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, wciąż jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym".