450Wczoraj ktoś bardzo marzył o znaczkowej premierze z terenu Dolnego Śląska i tak się akurat złożyło, że mamy coś w zanadrzu. 

NIeopodal Jedliny - Zdroju na szczycie Borowej całkiem niedawno temu wybudowano piękną wieżę widokową, którą właśnie dzisiaj uroczyście przekazano w użytkownie. Dla turystów przygotowano specjalne spotkanie pod wieżą 16 grudnia i od tego też dnia prezentowany właśnie znaczek będzie dostępny we wskazanych miejscach sprzedaży. 

WIEŻA WIDOKOWA NA BOROWEJ  No. 450

Wieża widokowa na Borowej, najwyższym szczycie Gór Czarnych powstała w 2017 roku. Ma 16,5 metra wysokości i kształt zwężającej się ku środkowi hiperboloidy jednopowłokowej o przekroju szesnastokąta. Wieża zbudowana jest w konstrukcji stalowej skręcanej. Elementami nośnymi tej konstrukcji są 32 słupy opisane na dwóch okręgach, pochylone względem podstawy pod kątem 68 stopni i biegnące w dwóch przeciwnych kierunkach. Na szczyt wieży prowadzi 90 schodów układających się spiralnie i przymocowanych do stalowego trzonu. Na wysokości 15,3 metra znajduje się taras widokowy ograniczony barierką. Wieża posadowiona jest na poziomie 853 m n.p.m. Powstała na mocy porozumienia Nadleśnictwa Wałbrzych, Miasta Wałbrzycha i Jedliny–Zdroju wokół koncepcji zagospodarowania najbardziej atrakcyjnych obiektów przyrodniczych i kulturowych Gór Wałbrzyskich. Docelowo na wieży mają być zamontowane lunety i tablice z panoramami okolic ułatwiające identyfikację obserwowanych miejsc.