KOLEJARZE SZLAKIEM ZAMKÓW I GRODÓW - MIĘDZYGÓRZE

Wrocławska Międzyzakładowa Rada Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" oraz Koło PTTK nr 11 „Ślężanie” zorganizowali w  Międzygórzu w dniach 14-16 czerwca XLII Ogólnopolski Rajd „Kolejarze Szlakiem Zamków i Grodów”. Celem tego tradycyjnego rajdu organiziowanego już po raz 42 były trasy turystyczne w Masywie Śnieżnika w Polsce i Czechach, między innymi  zdobycie szczytu ŚNIEŻNIKA (1425 mn.p.m.) od strony czeskiej, zwiedzanie kompleksu klasztorno-pielgrzymkowego Hora Matky Boži w Kralikach, jednym słowem aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Rajd był ogólnopolski, więc wzięli w nim udział pracownicy z zakładów pracy spółek PKP z rodzinami oraz inni turyści z różnych stron Polski /Wielkopolska, Małopolska, Opolskie, Dolnośląskie itp./ Ogółem wzięło w nim udział ponad 100 osób. Jednym z punktów programu pierwszego dnia była prelekcja na temat idei Znaczków Turystycznych w Polsce. Spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy a po zakończeniu prelekcji trwały indywidualne rozmowy z osobami, które zaproponowały swoją pomoc w instalacji ZT w Ostrowie Wielkopolskim i Wolsztynie. Zniknęły prawie wszystkie ulotki, także ufam, że dzięki temu spotkaniu powiększy się grono gorliwych kolekcjonerów ZT. Serdecznie dziękuję organizatorom rajdu za zaproszenie i możliwość podzielenia się z innymi pasją kolekcjonerską. Więcej fotografii na naszym FB

Z turystycznym pozdrowieniem Zbigniew Romankiewicz ZT