ZNACZEK WIZYTÓWKA

W związku z rozpoczynającymi się 17 stycznia w Brnie XXI Międzynarodowymi Targami Regionów Turystycznych REGIONTOUR postanowiliśmy godnie zaprezentować nasz kraj i zachęcić odwiedzających do zainteresowania się ideą ZT. Przy okazji wydaliśmy nasz polski Znaczek wizytówkę, który ma zachęcić zarządców polskich atrakcji turystycznych, aby przyłączyli się do grona prawie 3800 miejsc znaczkowych. Warto także, aby osoby decyzyjne dotknęły znaczek, popatrzyły z jaką dokładnością jest zrobiony, poczuły zapach drewna…Wizualizację znaczka przedstawiamy na załączonym obrazku i wraz z coraz liczniejszymi kolekcjonerami ZT liczymy na zainteresowanie naszą ofertą, a co za tym idzie na wzrost ilości ZT w Polsce.

Znaczek jako wizytówka na awersie posiada logo Znaczków Turystycznych wraz z adresem naszej strony internetowej. Rewers znaczka tworzą podstawowe dane adresowe spółki ułożone po okręgu, w który wpisany został kontur mapy Polski. Wewnątrz niego symbolicznie zaznaczono siedzibę Znaczków Turystycznych oraz przedstawiono nasze hasło "Zaznacz się!". Posiada ono właściwie dwa przekazy w sobie. Z jednej strony pragnie zachęcić potencjalnych partnerów do wyróżnienia swojego miejsca poprzez instalację własnego znaczka, czyli aby się zaznaczyli na mapie Polski. Natomiast z drugiej zwraca się do kolekcjonerów, aby za pośrednictwem Znaczka wzbudzili w sobie chęć poznania piękna własnej Ojczyzny.

Znaczek wizytówka nie jest ZT w sensie przedmiotu Gry kolekcjonerskiej, nie jest też Znaczkiem Okolicznościowym. Z tego powodu nie będzie wysyłany kolekcjonerom i nie zostanie umieszczony w spisie ZT.