345Dzisiaj napiszemy kilka zdań o świadomości i nieświadomości kolekcjonerów, a ściślej po raz kolejny o komentarzach, dostępnościach i wszystkim tym, co się z tym wiąże. Zaczniemy jednak od krótkiego wyjaśnienia.

Otóż zdobywając znaczki i oznaczając ich dostępność oraz pisząc komentarze, informujecie nas o sytuacji jaka w przypadku danego znaczka ma miejsce w terenie. Każde odkliknięcie dostępności znaczka w postaci cyfrowej wędruje do naszej skrzynki e-mail i po krótkim czasie jest przez nas analizowane. Na analizach jednak się nie kończy, bo każde zgłoszenie braku znaczka od razu sprawdzamy i reagujemy.

I tu przechodzimy do meritum sprawy, bo często jest tak, że dzwonimy, po czym okazuje się, że znaczków jest jeszcze dużo, a ktoś zgłosił niedostępność. Większość "rasowych znaczkomaniaków" dobrze wie co to jest "karta znaczka", ale nowym kolekcjonerom wyjaśniamy, że takim mianem określamy podstronę naszego portalu z opisem znaczkowego miejsca turystycznego (ZMT). Do "karty znaczka" można wejść bezpośrednio z wykazu znaczków lub w przypadku nowych znaczków także poprzez link zamieszczony w newsie zapowiadającym premierę. Gdy już się do tej karty dostaniemy zobaczymy widok jak wyżej (fot. 1), a więc pole z opisem miejsca, wizerunek znaczka, kilka linków i poniżej galerii krótką listę rozwijaną gdzie można określić dostępność znaczka (fot. 2). Tutaj mamy do wyboru 5 opcji:

  • dostępny bez problemów,
  • dostępny z małymi problemami,
  • zamknięte (nie można sprawdzić dostępności),
  • znaczek niedostępny,
  • znaczek zbyt drogi

Formularz ten ma za zadanie informować nas, jak również innych turystów o sytuacji w miejscu sprzedaży znaczków. Niestety coraz częściej okazuje się, że turyści bezmyślnie klikają te opcje czym w wielu przypadkach wprowadzają zamęt zarówno wśród kolekcjonerów jak i w relacjach między nami, a ZMT. Opisana na początku artykułu sytuacja to tylko jeden z przykładów. Sprawa jasna jest w przypadku pierwszej i piątej opcji bo jeśli znaczek jest dostępny to wiadomo, nikt o nic nie ma pretensji, jeśli jest zbyt drogi to także wiemy, że coś z ceną znaczka jest nie tak. Niestety pozostałe opcje mówią nam niewiele, a najczęściej nie mówią nic, lub są nieprecyzyjne.

I tak np. turysta zaznacza opcję "dostępny z małymi problemami". Dla nas to żaden sygnał, bo nie mamy pojęcia co za problemy miał na myśli turysta. Dla innych osób, które wybierają się w to miejsce ten mały problem może już być bardzo istotnym problemem. Co robić w takim przypadku ? Wystarczy napisać komentarz, w którym pokrótce opiszemy sytuację i problem. Może dzięki temu następcy dowiedzą się, że sprzedawca pamiątek ze sklepiku pełni też funkcję kasjera na pobliskim parkingu i trzeba przejść w odpowiednie miejsce by znaleźć człowieka, może też dana osoba mieszkać w pobliżu i po prostu poza sezonem siedzi w domu reagując na dzwonek umieszczony na drzwiach lub na kamień rzucony w wiaderko. To wszystko są niby małe problemy, ale bardzo istotne dla turystów, a nie o wszystkim my jako centrala musimy wiedzieć.

Opcja druga czyli "zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)". No właśnie, ale dlaczego zamknięte? Czy punkt zamknięty jest mimo tego, że w danym czasie rozkładowo miał być czynny? A może punkt jest zamknięty bo jest już grubo po godzinach urzędowania muzeum, a może po prostu w danym dniu tygodnia muzeum jest cały dzień zamknięte. Napiszcie o tym również w komentarzu, będzie to wskazówką dla innych.

Opcja trzecia czyli "znaczek niedostępny". Tu najczęściej dochodzi do nieporozumień. Często tę właśnie opcję klikacie gdy docieracie na miejsce po godzinach urzędowania obiektu. Często klikacie "niedostępny" widząc pusty stojak ze znaczkami, lub ostatni znaczek na stojaku. Korzystajmy zatem z tej opcji rozsądnie, bo często okazuje się, że pod ladą znaczków jest jeszcze sporo, a stojak stoi pusty żeby nie kusić drobnych złodziejaszków w sytuacji kiedy obsługa znika na chwilkę. Poza tym znaczek nie jest niedostępny w chwili kiedy my pojawiamy się po godzinach urzędowania danego punktu sprzedaży – tu najwyżej nie można sprawdzić jego dostępności, ale to już raczej wina samego turysty, który nie zwraca uwagi na informacje podane na stronie.

I to w zasadzie byłoby wszystko w temacie klikania w wybrane opcje. Róbmy to z głową, a jeśli już zgłaszamy niedostępność znaczka to tylko wtedy gdy jesteśmy tego absolutnie pewni (np. po rozmowie ze sprzedawcą lub innym przedstawicielem miejsca). Jeśli pewności nie mamy, lepiej nie klikać żadnej opcji, a napisać komentarz (fot. 3). I w ogóle warto pisać komentarze i nie być anonimowym, bo często jakieś cenne informacje do nas trafiają, ale w żaden sposób nie możemy ich potwierdzić nie mając namiarów na osobę zgłaszającą problem.

Planując wyjazdy w znaczkowe miejsca turystyczne postarajmy się dobrze sprawdzić w jakich godzinach zwiedzane obiekty są dostępne, by później uniknąć rozczarowania. W wielu wypadkach godziny te podajemy na stronie, ale nie oznacza to, że w międzyczasie nie uległy one zmianie. Na karcie znaczka wśród masy ważnych informacji podane są też linki do stron związanych z danym znaczkiem, gdzie warto wcześniej sprawdzić czy obiekt nie jest zamknięty w terminie, w którym planujemy go odwiedzić, lub jak długo w ciągu dnia udostępniony jest dla turystów. I nie bójmy się pisać komentarzy. Formularze nie gryzą, a komentarze turystów już nie raz pomogły innym planującym wizytę w danym miejscu. Warto też raz po raz przewinąć stronę do samego dołu, a wówczas okaże się, że tam właśnie zgromadzone są komentarze, w których niekoniecznie trzeba pisać o sytuacji znaczka w danym miejscu, ale np. podziękować za znaczek, pozdrowić turystów czy polecić zwiedzenie miejsca.

Na koniec jeszcze ostatnia sprawa związana z niedostępnością znaczków w terenie. Wszystkie znaczki bez względu na kraj pochodzenia zamawiamy w polskiej Centrali Znaczków Turystycznych.

Idealnie raczej nigdy nie będzie, ale może po lekturze tego artykułu ktoś przestanie bezmyślnie klikać pierwszą lepszą opcję dostępności, a zamiast niej zechce wpisać słów kilka w komentarzu ułatwiając pracę nam i rozjaśniając sytuację danego miejsca innym turystom.

Zespół Znaczków Turystycznych