Najwyższa pora ze znaczkowymi premierami przenieść się na południowy-wschód kraju, w końcu tutaj też atrakcyjnych miejsc mamy sporo. I choć w miejscu, o którym myślimy mamy "znaczkową pustynię", to przecież od czegoś trzeba zacząć. Dzisiaj zatem Zamek Kazimierzowski w Przemyślu i najnowszy Znaczek Turystyczny, który w sprzedaży będzie od 22 czerwca. Zapraszamy do Przemyśla.

107

ZAMEK KAZIMIERZOWSKI W PRZEMYŚLU  No. 107

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu jest jednym z najcenniejszych pomników architektury w tym mieście, a jednocześnie charakterystycznym elementem pejzażu miejskiego. O warowni zlokalizowanej w tym miejscu już u zarania państwowości polskiej wspominają źródła historyczne, zaś badania archeologiczne potwierdzają istnienie w obrębie drewnianego jeszcze grodu monumentalnych przedromańskich budowli, o cechach charakterystycznych dla monarchii wczesnopiastowskiej - zespół rotunda-palatium. Przed ostatecznym włączeniem Przemyśla w obręb państwa polskiego gród przemyski był kilkakrotnie zajmowany przez Rusinów, którzy uczynili z niego centrum administracyjne udzielnego księstwa. Jeden z jego władców – Wołodar Rościsławowicz wzniósł na wzgórzu zamkowym kamienną cerkiew.

GPS:  49.780186 ,22.765936 ,   Miejsce sprzedaży: Zamek Kazimierzowski