KOLEJNY ZNACZEK KOLEKCJONERA

Jak widać za oknami zima nie odpuszcza krzyżując plany nie jednemu kolekcjonerowi Znaczków Turystycznych. W ramach poprawienia Wam humorów przygotowaliśmy niespodziankę w postaci kolejnego Znaczka Kolekcjonera. Tym razem prezentowanym zwierzęciem z listy zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce jest karliczka.

Znaczek Kolekcjonera No. 4 - Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Karliczka

Karliczka (Porzana pusilla) to gatunek małego ptaka wodnego z rodziny chruścieli. W Polsce ptak ten jest bardzo rzadko spotykany, przy czym osobniki spotykane w naszym kraju najprawdopodobniej do Polski zalatują. Niegdyś karliczka gnieździła się na Śląsku. Prawdopodobnie ostatnie widziane u nas osobniki obserwowano pod Janowem Lubelskim, jednak nie są to informacje potwierdzone naukowo stąd właśnie przyjmuje się, że gatunek ten do Polski sporadycznie zalatuje. Karliczka jest ptakiem średniej wielkości. Jej długość to ok. 15-20 cm, a rozpiętość skrzydeł od 20 do 35 cm., przy wadze w granicach ok. 55 g. Jest to gatunek żyjący wyłącznie na leżących w pobliżu wody okresowo zalewanych łąkach porośniętych turzycami. Pożywieniem karliczki są głównie owady, a w niewielkim stopniu także zielone części roślin. W Polsce karliczka objęta jest ochroną gatunkową.