MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE No. 539539

Podróżując po Polsce nie sposób nie zajrzeć do Warszawy, gdzie w najbliższym tygodniu pojawi się kolejny Znaczek Turystyczny. Tym razem prezentujemy na znaczku Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, które dzięki przychylności pani Dyrektor i zaangażowaniu kolekcjonera Marka z Warszawy dołączyło do grona miejsc znaczkowych w Polsce, za co w imieniu wszystkich kolekcjonerów serdecznie dziękujemy.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie to jedyne muzeum uczonej na świecie. Powstało w 1967 r. przy Polskim Towarzystwie Chemicznym i mieści się w XVIII-wiecznej, klasycystycznej kamienicy przy ul. Freta 16 na Starym Mieście. Ma charakter biograficzny; proponuje stałą wystawę, zmienianą co pewien czas. Muzeum prezentuje zdjęcia, listy, dokumenty, rzeczy osobiste uczonej i małe laboratorium. Ekspozycja ukazuje Jej działalność w Polsce i we Francji, zaangażowanie w organizację nauki, Instytutów Radowych w Paryżu i Warszawie, kontakty z Polską. Pracownicy muzeum opowiadają o Marii Skłodowskiej-Curie nie tylko jako o uczonej, ale także o wspaniałej, wyprzedzającej swą epokę kobiecie. Wystawa nie wyczerpuje w pełni wiedzy o uczonej, lecz zgodnie z zamierzeniem jej twórców ma inspirować do własnych poszukiwań. Muzeum organizuje warsztaty i pokazy chemiczne, lekcje muzealne i wykłady. Prezentuje filmy biograficzne i chemiczne. W muzealnym sklepiku można kupić m.in. książki, pocztówki, znaczki, koszulki, filmy etc.

GPS: 52.25171, 21.008562 ,  Miejsce sprzedaży: Muzeum - ul. Freta 16, Warszawa