WOLIŃSKI PARK NARODOWY No. 700147

Po kwietniowej ekspansji Znaczka Turystycznego na Dolnym Śląsku tym razem przenosimy się na teren woj. zachodniopomorskiego gdzie na wyspie Wolin już za kilka dni będzie miał premierę znaczek Wolińskiego Parku Narodowego. Jest to 15 znaczek w zachodniopomorskim i jesteśmy przekonani, że nie ostatni, czego wszystkim turystom serdecznie życzymy. Zapraszamy zatem do wycieczek znaczkowym szlakiem i odwiedzin urokliwego i bogatego w atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego.

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku i obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin. W parku chroni się najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalną deltę Świny wraz z licznymi wyspami oraz przybrzeżny pas wód Bałtyku. Fauna i flora Wolińskiego Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana i obejmuje blisko 230 gatunków ptaków, ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych oraz wiele rzadkich i nowych dla nauki gatunków owadów. Park spełnia ważną rolę w ochronie siedlisk ptaków wodno-błotnych, które tutaj znajdują spokój oraz bazę pokarmową. Obszar delty Świny został zaliczony do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Symbolem parku jest żyjący na jego terenie bielik zwyczajny, którego żywe okazy można także spotkać w wolierach przy Muzeum Przyrodniczym oraz Zagrodzie Pokazowej Żubrów.

GPS: 53.927976, 14.449829,  Miejsce sprzedaży: Kasa Muzeum Przyrodniczego WPN, Kasa Zagrody Pokazowej Żubrów