Po niedawnej wystawie Znaczków Turystycznych w Będzinie, przyszła pora na Mini Wystawę Znaczków Turystycznych w Złotym Stoku. Od 30 maja do końca sezonu turystycznego wystawę można oglądać w Muzeum Minerałów mieszczącym się na terenie Kopalni Złota w Złotym Stoku.

ZSwystawa2016Wystawa to przede wszystkim próba pokazania tematu Znaczków Turystycznych turystom odwiedzającym kopalnię i muzeum. Na pięciu tablicach przedstawiono informacje ogólne na temat znaczków oraz ich przykłady zarówno z Polski jak i innych krajów, w których funkcjonują. Dodatkowo przedstawiono także tablicę z wszystkimi znaczkami jakie do tej pory pojawiły się w województwie dolnośląskim oraz znaczki poświęcone zamkom i pałacom w Polsce. A wszystko to zgrabnie wmontowano w sąsiadującą wystawę minerałów, przy oglądaniu której choć na moment można przejść do zupełnie innego świata – świata turystów – kolekcjonerów Znaczków Turystycznych.

Zapraszamy.