NZT 2019Grudniową tradycją stało się wydawanie Noworocznych Znaczków Turystycznych, które początkowo pełniły rolę "kartki świątecznej" zastępującej tradycyjną formę życzeń wysyłanych w tym czasie na święta. Z czasem znaczki te stały się urozmaiceniem i swego rodzaju białym krukiem niemal każdej kolekcji. 

Wraz ze zmianą znaczenia Noworocznych Znaczków Turystycznych zmieniła się również ich funkcja. NZT mają więc za zadanie wskazywać ważne wydarzenia i postaci i przez to edukować społeczeństwo. Wyznacznikiem tego jaki motyw w danym roku znajdzie się na NZT jest rozporządzenie Sejmu RP. W nadchodzącym roku oprócz tak znamienitych postaci jak Gustaw Herling-Grudziński i Anna Walentynowicz oraz ważnych wydarzeń jak Unia Lubelska i Powstania Śląskie, patronem roku został Stanisław Moniuszko.

NOWOROCZNY ZNACZEK TURYSTYCZNY

Tym razem Noworoczny Znaczek Turystyczny upamiętnia postać Stanisława Moniuszki - wybitnego kompozytora, dyrygenta oraz dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie. Uważany jest za ojca polskiej opery narodowej. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych przez zaborców. Łączył polski folklor z elementami opery stosując przy tym grę chórów i tańców narodowych. Pisał również muzykę religijną chcąc podnieść poziom muzyki i śpiewu kościelnego. Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Stanisława Moniuszki, aby przybliżyć życie i twórczość wybitnego kompozytora w roku jego 200. rocznicy urodzin, a także zwrócić uwagę Polaków na postawy patriotyczne oraz potrzebę tworzenia sztuki inspirowanej polską kulturą.