ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA DAWNA KOPALNIA BABINA

Miło nam poinformować, że już wkrótce pojawi się kolejny Znaczek Turystyczny. Po nieco ponad dwóch tygodniach od „premiery” znaczków z Łęknicy dołączy do nich Znaczek Turystyczny No. 77 – Ścieżka Geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina. I choć oficjalny debiut wszystkich znaczków przewidziany jest na 1 kwietnia, to już teraz zapraszamy do zaplanowania swoich wypraw w to miejsce.

Ścieżka Geoturystyczna - Dawna Kopalnia Babina położona jest w obszarze dawnej podziemnej i odkrywkowej kopalni węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych. Wydobycie na skalę przemysłową prowadzone była tutaj w latach 1920-1973. Ścieżka Geoturystyczna Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części Geoparku Łuk Mużakowa. Ścieżka ma długość około 5 km i przebiega przez fragment obszaru należącego do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni Przyjaźń Narodów – Szyb Babina. Trasa ścieżki prowadzi przez miejsca, gdzie znajdowały się szyby kopalni podziemnej, następnie odgałęzia się w stronę źródła kwaśnych wód żelazistych, przechodzi przez zapadliska kopalni podziemnej, dalej przebiega przez rejon wydobywania iłów ceramicznych oraz przecina bardzo ładnie wykształconą morenę polodowcową. Ścieżka Geoturystyczna - Dawna Kopalnia Babina jest obszarem unikatowym w skali całego kraju. Obszar pokopalniany znajduje się obecnie pod ochroną i jest miejscem wielu obserwacji badawczych.

Znaczek dostępny w sprzedaży od 1 kwietnia.

GPS: 51.540063, 14.768965,  Miejsce sprzedaży:  Punkt informacyjny Pracowni Terenowej Park Mużakowski