KOLEJNY ZNACZEK KOLEKCJONERA

Zainteresowanie z jakim spotkał się zarówno pierwszy jak i drugi Znaczek Kolekcjonera, a także rosnąca bądź co bądź ilość Znaczków Turystycznych w Polsce skłoniły nas do przemyślenia kwestii wydania kolejnego ZK. Po dropie i jaszczurce zielonej przyszedł czas na jesiotra zachodniego, którego wizerunek widnieje na Znaczku Kolekcjonera No.3

Znaczek Kolekcjonera No. 3 - Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Jesiotr zachodni

50003

Jesiotr zachodni - (Acipenser sturio),  był największą rybą występującą do niedawna w polskich wodach. Prawdopodobnie w średniowieczu jesiotr zachodni został wyparty ze zlewni Bałtyku przez podobny gatunek, jesiotra ostronosego, występującego głównie w Ameryce Północnej. Obecnie jesiotr zachodni występuje w przybrzeżnych wodach Europy od wybrzeży Hiszpanii po północną część Norwegii, w Morzu Północnym, Bałtyku, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Ciało jesiotra zachodniego jest silnie wydłużone – rekinowate. Pokryte jest pięcioma rzędami kostnych płytek biegnącymi  wzdłuż ciała. Płetwa grzbietowa jest przesunięta daleko ku tyłowi, górny płat płetwy ogonowej wydłużony. Głowa silnie wydłużona zakończona długim ryjem, posiadającym w spodniej części u nasady stosunkowo niewielką, pozbawioną zębów paszczę. Dorosłe osobniki dorastają do 3-4 m długości i ok 300-400 kg. Masy. Tarło jesiotr zachodni odbywa od kwietnia do końca sierpnia w rzekach o kamienistym dnie niekiedy daleko od ujścia. Samica składa wówczas od 800 tys. do ok 2,5 mln ziaren ikry co nierzadko stanowi 20% masy jej ciała. Pokarmem tego gatunku najczęściej fauna denna, którą wygrzebuje z miękkiego podłoża ryjowatym pyskiem. Gównie są to mięczaki, skorupiaki,  a także larwy owadów i niekiedy drobne ryby. W Polsce jesiotr zachodni ma status gatunku zanikłego.