Decyzją Rady Miejskiej Kalisza rok 2017 (uchwałą z dnia 24.11.2016 r.) został ustanowiony rokiem Stefana Szolc - Rogozińskiego. Najnowszy Znaczek Okolicznościowy wpisuje się także w "program obchodów", który oprócz promocji Kalisza ma za zadanie także popularyzację sylwetki tego kaliskiego podróżnika. Przedstawiony w niniejszym komunikacie znaczek dostępny jest od dzisiaj w Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu, mieszczącej się przy ul. Chodyńskiego 3. Zapraszamy zatem do Kalisza, a przede wszystkim do poznania sylwetki Stefana Szolc - Rogozińskiego, której opis dostępny jest poniżej.

ZO - 2017 - ROK STEFANA SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO W KALISZU

Stefan Szolc – Rogoziński to polski podróżnik i badacz Afryki, zwłaszcza Kamerunu, od 1885 roku członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Urodził się w Kaliszu 14 kwietnia 1861 roku. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w niemieckiej szkole we Wrocławiu. Wbrew woli ojca, wstąpił jako ochotnik do Akademii Marynarki Wojennej w Kronsztadzie, gdzie dwa lata później zdał egzamin i otrzymał stopień oficera. Wkrótce wypłynął w pierwszy rejs do Władywostoku, rok później także do Paryża, gdzie został przyjęty do Paryskiego Towarzystwa Geograficznego. Liczne życiowe perypetie doprowadziły go w końcu do Kamerunu, gdzie kupuje wyspę i w  1882 roku zakłada polską kolonię, którą już po dwóch latach przejmują Anglicy, a później Niemcy. Oprócz badań wybrzeża Kamerunu i dorzecza rzeki Mungo odkrył jezioro Barombi Mbo. 12 grudnia 1884 roku zdobywa najwyższy szczyt Kamerunu – Fako (4095 m n.p.m.). Podczas kolejnego pobytu w kraju, ożenił się po czym powrócił do podróżowania odwiedzając w latach 1892-1893 Egipt. Z nadzieją na kolejne wyprawy trafił w końcu do Paryża, gdzie w wieku 35 lat (1 grudnia 1896 roku) zginął tragicznie pod kołami samochodu.