276Po kilku tygodniach przerwy wracamy ze znaczkowymi premierami do Wielkopolski. I jest to doskonały moment na premierę dzisiejszego znaczka, w przeddzień 116. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Oddajemy więc w Wasze ręce kolejny wyjątkowy znaczek turystyczny i gorąco zachęcamy do tego, by właśnie teraz korzystając z okazji jaką jest pojawienie się znaczka, odwiedzić Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich.

Znaczek, który dzisiaj przedstawiamy jest już dostępny w muzeum, a jego personel już na Was czeka. Wierzymy, że jak zwykle nie zawiedziecie. Czekamy na Wasze zdjęcia i relacje i nie zapominajcie o rozpowszenianiu tej informacji.

MUZEUM REGIONALNE IM. DZIECI WRZESIŃSKICH  No. 276

Pierwsze próby zorganizowania we Wrześni muzeum upamiętniającego słynny strajk szkolny z 1901 r. zrodziły się w dwudziestą rocznicę pamiętnych wydarzeń. Niestety liczne komplikacjie związane z przejęciem budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej przez kilkadziesiąt lat uniemożliwiały założenie w tym miejscu placówki muzealnej. Gromadzone w tym czasie przez mieszkańców Wrześni eksponaty czasowo eksponowano w odnowionej sali miejskiego ratusza. W czasie wojny hitlerowcy zniszczyli zgromadzone w ratuszu eksponaty dotyczące Wiosny Ludów i Strajku Dzieci Wrzesińskich. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich uroczyście zostało otwarte 29 maja 1966 r. Pierwszym kustoszem został Antoni Ciszak, działacz kultury i miłośnik historii regionalnej. W muzeum oprócz archeologi, etnografii i kultury materialnej wyodrębniono działy dotyczące walk narodowowyzwoleńczych (Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe, Strajk Szkolny, Powstanie Wielkopolskie). W ciągu kolejnych dziesięcioleci muzeum kilkakrotnie przebudowywano, by dostosować go do stale rosnącej kolekcji eksponatów. Sam budynek dawnej szkoły powstał w 1790 r.  Po upadku powstań narodowych piwnice szkoły służyły jako przejściowy areszt dla uczestników powstań Wiosny Ludów 1848 r. i powstania styczniowego 1863-64 r. W czasie trwania strajku szkolnego w ramach tzw. "Hebungspolitik" wybudowano nowy budynek szkolny, zaś stary sprzedano. W 1974 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków.