ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI W ŻAGANIU No. 321321

Powracamy na Ziemię Lubuską, a dokładnie do Żagania gdzie na początku maja będzie miał swoją premierę kolejny Znaczek Turystyczny. Ten prezentowany dzisiaj, a promujący Zespół Poaugustiański będzie do nabycia w Pałacu Książęcym. Zachęcamy zatem do zwiedzania Żagania i innych ciekawych miejsc w lubuskiem.

W skład zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu wchodzą:

- gotycki kościół Wniebowzięcia NMP, jedna z najcenniejszych świątyń Dolnego Śląska, o której pisano w dokumentach już pod koniec XIII w. W drugiej połowie XIV w. zakonnicy wznieśli trzynawową bazylikę a w wiekach następnych nową wieżę, wielki zachodni szczyt oraz podwyższono nawę główną. W świątyni znajduje się gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego - Henryka IV. Ciekawostką jest fakt zainstalowania na wieży kościoła w 1778 roku pierwszego w Europie piorunochronu

- dawny klasztor Augustianów, w którym nad kaplicą św. Anny, znajduje się biblioteka klasztorna, do której wchodzi się przez ozdobne kute drzwi. Bogaty księgozbiór liczy około 2000 starodruków oraz ksiąg o tematyce religijnej. W pomieszczeniach bibliotecznych zachowały się też globusy z 1640 roku. W II połowie XVIII wieku funkcjonował tu punkt obserwacyjny najstarszej w świecie sieci meteorologicznej „Societas Meteorologica Palatina”.

- dawny budynek dawnego konwiktu wybudowany w latach 1740-1758 na miejscu klasztornych budynków gospodarczych i szkoły nowicjatu. Konwikt posiada cenny rokokowy portal, a także barokowe malowidła z motywami astronomicznymi i portretem słynnego żagańskiego astronoma Jana Keplera.

- dawny późnogotycki spichlerz klasztorny , który zamyka plac klasztorny, pochodzący z końca XV w.

Cały zespół poaugustiański Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 28.02.2011r. uznany jest jako Pomnik historii.

GPS: 51.616259, 15.318746,  Miejsce sprzedaży: Punkt IT w Pałacu Książęcym, ul. Szprotawska 4