Wakacje tuż, tuż dlatego pora na odkrycie kolejnej znaczkowej nowości, abyście jeszcze teraz mogli zweryfikować swoje urlopowe plany i ułożyć trasę zwiedzania tak, aby zdobyć kolejne znaczki turystyczne. 

Tym razem wracamy do Gorzeszowa, gdzie na zachód od wioski znajduje się przepiękny rezerwat przyrody, o który nie raz pytaliście i o którym wspominaliście przy okazji dawania propozycji znaczkowych. Rezerwat właśnie doczekał się swojego znaczka, a zdobędziecie go w pobliskim Chełmsku Śląskim, do którego jak zawsze zaprasza miejscowy Apostoł

Znaczek już tam na Was czeka, podobnie jak rezerwat, który po prostu musicie zobaczyć. Zdjęcie z głazami ze znaczka obowiązkowe przy każdej relacji :-) 

REZERWAT PRZYRODY GŁAZY KRASNOLUDKÓW - GORZESZÓW  No. 1084

Głazy Krasnoludków” to rezerwat przyrody w północno-zachodniej części Gór Stołowych położony na zalesionym zboczu na północny wschód od Chełmska Śląskiego. Rezerwat utworzono w 1970 roku w celu ochrony form skalnych, naturalnych formacji roślinnych i rzadkich roślin chronionych. Główną formą ochrony w rezerwacie są formacje skalne tzw. Gorzeszowskie Skałki przybierające różne formy i przypominające postacie, wieże, grzyby, zwierzęta, maczugi oraz pionowe ściany. Formy te poprzecinane są wąskimi szczelinami i labiryntami utworzonymi w piaskowcach i marglach pochodzenia górnokredowego, dodatkowo wyżłobione wodą. Tworzące rezerwat Gorzeszowskie Skałki wypiętrzają się na długości ok. 1,5 km, tworząc pas szerokości ok. 150 metrów. Większość form skalnych wznosi się na 5-7 metrów, a najwyższe osiągają wysokość dochodzącą do 17 m.