489Jak zapewne zauważyliście dziś trzeci dzień ze znaczkową premierą i zapewniamy Was, że to nie koniec. Poraz kolejny przenosimy się na wschód kraju, a dokładniej w bliskie okolice Białegostoku, gdzie znajduje się Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, którego jeden z eksponatów przedstawiono na dzisiejszym znaczku.

Tradycyjnie o samym miejscu przeczytacie w opisie poniżej i na internetowej stronie muzeum. My korzystając z okazji za udział w powstaniu znaczka dziękujemy kolekcjonerowi Mariuszowi oraz zapraszamy Was do Wasilkowa, bo znaczki w muzeum już są dostępne i na Was czekają. 

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WASILKOWIE  No. 489

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pracownia etnograficzna powstała w 1962 roku. Natomiast skansen założono w 1982 roku jako oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze. Na obszarze blisko trzydziestu hektarów znajduje się około 40 budynków i innych obiektów architektonicznych, przeniesionych z różnych części woj. podlaskiego. Wśród obiektów eksponowanych na terenie muzeum spotkać możemy m.in. wiatraki koźlaki z Tykocina i z Wojnowców koło Sokółki, budynek kuźni, leśniczówki i gajówki, młyn wodny z 1941 roku, a także drewniany kierat i remizę strażacką z Rudki koło Brańska, a także dziewiętnastowieczny dwór z Bobry Wielkiej. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej nadal rozwija się, przenoszone są wciąż nowe obiekty z terenu całego województwa podlaskiego.