271Po kilku dniach przerwy wracamy do województwa wielkopolskiego, a dokładniej w jego północne regiony. Tam też w Zakrzewie położonym kilka kilometrów od Złotowa już niebawem pojawi się najnowszy znaczek turystyczny. Wszystkim zainteresowanym podpowiemy jedynie, że znaczek dostępny będzie od dnia 3 czerwca, kiedy to w miejscowej parafii będzie miał miejsce jubileusz 175-lecia poświęcenia kościoła. Zapraszamy.

KOŚCIÓŁ ŚW. MARII MAGDALENY W ZAKRZEWIE  No. 271

Zakrzewo to duża wieś położona w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim. Pierwszy zakrzewski kościół powstał już w 1491 roku, a kiedy po niespełna 180 latach uległ zniszczeniu, ponownie w tym miejscu zbudowano kościół w roku 1710. Świątynia ta przetrwała do 1839 roku i w tym samym czasie rozpoczęła się budowa kolejnego kościoła w tym miejscu, trwająca do 1841 roku. Nowa świątynia została konsekrowana 5.06.1842 roku. Została zbudowana w stylu neoromańskim z kamieni polnych z inicjatywy ks. Jana Cichockiego. W 1911 roku, za czasów ks. dr Bolesława Domańskiego, dobudowano wieżę, a także powstały nowe neobarokowe ołtarze, witraże i organy. Kościół posiada ponadto bogate polichromie z wizerunkami świętych na ścianach i suficie. Zabytkowy wystrój stanowią: rokokowa ambona z II połowy XVIII wieku i barokowa chrzcielnica oraz ludowa rzeźba Chrystusa na krzyżu.