PAŁAC JEDLINKA, No. 125

W tym tydodniu ma swoją premierę Znaczek Turystyczny No. 125, Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka w Jedlinie Zdroju. Przepiękny obiekt z bardzo interesującą i niesamowitą historią. W tym miejscu chcieliśmy podziękować Panu Bogumiłowi za wyjątkową przychylność dla idei Znaczka Turystycznego. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania tego miejsca.

W źródłach historycznych pierwsze wzmianki o Tannhausen (Jedlince) pochodzą z XIII w., kiedy to wchodziła w skład posiadłości Bolka I, księcia jaworsko – świdnickiego. Przez cały XIV wiek z zamkiem w Tannhausen związane były dobra, w skład których wchodziły młyny, tartaki, folusze i folwarki. Dobra te należące do Grodna, były zarządzane przez następujących po sobie właścicieli. Większa przebudowa obiektu miała miejsce w 1862 r. W 1944 r. pałac staje się siedzibą Organizacji Todt. Stąd bezpośrednio kierowane są prace techniczne obieku Riese w Górach Sowich. Po wojnie został przekazany do tak zwanych PGR'ów, składowano tam siano oraz inne rzeczy. W 2003 r. kupił go wraz z terenem prywatny przedsiębiorca z Górnego Śląska. Do dnia dzisiajszego udało się odrestaurować kilka sal. Obecnie obiekt stanowi Zespół Pałacowo-Hotelowy, znajduje się w nim XIX-wieczny pałac udostępniony zwiedzającym i trzygwiazdkowy hotel.

GPS: 50.712344 16.359253,  Miejsce sprzedaży:  Recepcja pałacu