ZAMEK W CZCHOWIE  No. 191

Po kilku dniach odpoczynku spieszymy z kolejną znaczkową nowością, tym bardziej, że jest to ostatnia znaczkowa premiera ... w tym roku. Tak też się złożyło, że prezentowany dzisiaj znaczek jest 86 znaczkiem wydanym w 2014 roku i jednocześnie 155 znaczkiem jaki realizujemy w obecnej ekipie i stanowi dokładnie połowę ogólnej ilości ZT wydanych w naszym kraju czyli 310.

Zapraszamy więc do Małopolski i do Czchowa, gdzie na wzgórzu znajdują się ruiny dawnego zamku. Znaczek Turystyczny z Czchowa w sprzedaży dostępny będzie od 20 stycznia, ale już teraz zachęcamy do planowania swoich wypraw.

191 Ruiny zamku w Czchowie stoją na zalesionym wzgórzu nad Dunajcem w powiecie brzeskim w województwie małopolskim. Przez tereny te przebiegał szlak handlowy z Węgier i zamek miał służyć jego obronie. Pierwsza wzmianka o zamku pojawia się w 1356 r. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się romańska wieża obronna. W XIV wieku dobudowano wokół niej zamek, który stanowił siedzibę starostów czchowskich. W XVII wieku uległ zniszczeniu. Obecnie zachowała się jedynie XIV-wieczna okrągła baszta wraz ze zrekonstruowaną przybudówką oraz odsłonięte fundamenty murów o grubości 1,2 m. Czterokodygnacyjna niegdyś baszta zbudowana z głazów piaskowych miała wysokość 20 m i średnicę 12,5 m. Na przełomie XIV i XV wieku w murach warowni często gościł król Polski i najwyższy książę litewski - Władysław Jagiełło (1362-1434). W tym okresie zamek był też poddawany licznym przebudowom. Przez jakiś czas funkcjonowało tu miejscowe więzienie, które zostało zlikwidowane po I rozbiorze Polski. Od XVIII w. budowla pozostawała w ruinie, dopiero w latach 90. XX w. przeprowadzono badania i prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

GPS: 49.833173 , 20.67728 ,   Miejsce sprzedaży: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie