ZOKończymy ten intensywny w znaczkowe doznania tydzień, ale zanim na dobre rozpoczniemy weekend mamy dla Was jeszcze jedną premierę.

Tym razem jest to informacja o znaczku okolicznościowym, który już za kilka dni pojawi się w Łęknicy, a został wydany z okazji przypadającego na ten rok jubileuszu 50-lecia nadania Łęnicy praw miejskich.

Informujemy zatem, że prezentowany właśnie znaczek dostępny będzie od 3 kwietnia. Miejscem sprzedaży znaczka będzie Punkt Informacji Turystycznej Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa (szczegóły w linku poniżej). 

ZO - JUBILEUSZ 50-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH ŁĘKNICA 1969 - 2019 

Łęknica to położone nad Nysą Łużycką miasto graniczące z niemieckim Bad Muskau. Powojennej Łęknicy dała początek łużycka osada na prawym brzegu Nysy Łużyckiej o nazwie Wendyjska Wieska. W swej historii Łęknica nazywana była Lubanicą, Łuknicą, Łęknice, by od 1956 roku nosić nazwę Łęknica. Od 1955 roku miejscowość funkcjonowała jako gromada, od 1956 roku jako osiedle, a od 1.01.1969 roku otrzymała prawa miejskie. Łęknica to dawny ośrodek przemysłowy z nieistniejącymi już zakładami przemysłowymi: Kopalnią Węgla Brunatnego – Szyb Babina, Hutą Szkła oraz Lubuskimi Zakładami Materiałów Ogniotrwałych. Dzisiaj Łęknica liczy 2600 mieszkańców i jest najmniejszą gminą miejską w woj. lubuskim. Miasto stawia na turystykę i usługi na bazie przygranicznego bazaru ”Manhattan”, Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę UNESCO oraz Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Herb Łęknicy, ustanowiony w 1990 roku, przedstawia w jednej połowie godło Polski, a w drugiej słup graniczny posadowiony na brązowym brzegu oraz błękitne wody Nysy Łużyckiej na zielonym tle. Symboliczne kolory nawiązują do: niebieski – Nysa Łużycka, brązowy – węgiel brunatny, zielony – Park Mużakowski. Świętowanie jubileuszu 50-lecia miasta Łęknica przewidziane jest w kilku terminach w ciągu roku 2019.