NAJŁADNIEJSZY ZNACZEK TYRYSTYCZNY 2015 ROKU - II TURA GŁOSOWANIA

PlebiscytZT2015 Na początku kwietnia ogłosiliśmy plebiscyt na "Najładniejszy Znaczek Turystyczny 2015 roku". W wyniku głosowania internautów wyłoniliśmy 12  znaczków z najwyższą ilością głosów, które docelowo mają przejść do kolejnej tury głosowania.

Historia I tury głosowania >> (widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników)

Nr znaczka 128 119 298 1 100 117 294 370 293 187 577 376
Ilość głosów 4 3 6 7 10 19 62 13 3 8 9 5

Prawo do głosu w I turze mieli wszyscy internauci i nie zawsze w głosowaniu brali oni udział zgodnie z zasadami. Chcąc wybrać najładniejszy ZT postanowiliśmy w drugiej turze głosowania uwzględnić jedynie głosy kolekcjonerów posiadających min. 1 ZK i w związku z tym udzielamy głosu jedynie osobom z niniejszej listy . (Wykaz osób uprawnionych do głosowania)

Tym razem głosowanie będzie jawne, a głos będzie można wysłać drogą e-mailową. Każdy kolekcjoner ujęty na powyższej liście zdobywców ZK  może wysłać swój głos na adres info@znaczki-turystyczne.pl lub listownie na adres centrali (decyduje data stempla pocztowego).

W wiadomości należy podać następujące dane:

Imię wraz z numerem pozycji pod jaką dana osoba znajduje się na powyższym wykazie.

Numer znaczka, na który oddany będzie głos. (tabela z wykazem znaczków znajduje się poniżej)

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Plebiscyt 2015.

Ostateczny termin na nadsyłanie głosów mija o północy 17 czerwca. Po tym terminie głosy zostaną przeliczone, a na naszej stronie opublikujemy wyniki.

Wykaz znaczków zakwalifikowanych do głosowania w II turze:

 

128 119 298
1 100 117
294 370 293
187 577 376

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w głosowaniu, ale na chwilę obecną nie dysponujemy narzędziem, które w sposób sprawiedliwy pozwoli na organizację głosowania. Z tego też względu postanowiliśmy wyróżnić pewną grupę kolekcjonerów i dać głos tylko zdobywcom ZK. To naszym zdaniem jedyne słuszne w tej chwili rozwiązanie, natomiast już w przyszłości będziemy myśleli nad innym sposobem głosowania.

Zachęcamy zatem do oddawania swoich głosów. W razie pytań prosimy o kontakt lub zadawanie pytań na naszym forum.