PREZENTACJA ZNACZKÓW TURYSTYCZNYCH W ŁĘKNICY

Kiedy przed miesiącem otrzymałem telefon z zaproszeniem do Łęknicy na prezentację trzech ZT byłem mile zaskoczony, ale przekonany, że cała akcja będzie przy okazji np. otwarcia sezonu turystycznego w tym miejscu. Łęknica bowiem, mała miejscowość w województwie lubuskim, ma się czym pochwalić. Na jej terenie znajduje się Park Mużakowski, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej. Przepiękne miejsce wpisane w 2004 roku na listę UNESCO. Właściwie nie zastanawiałem się ani chwili - jadę. Miałem olbrzymi dług wdzięczności wobec osób zaangażowanych w powstanie trzech znaczków oraz władz Łęknicy. W środę 27 marca wsiadłem do samochodu i po przejechaniu 260 km byłem na miejscu. Miejscem spotkania był zespół pałacowy „Belweder”, obecnie Miejski Ośrodek Kultury. Przyjechałem godzinę wcześniej, a wszystko już było świetnie przygotowane. Były tablice przedstawiające wszystkie trzy miejsca, gdzie został zainstalowany znaczek, wydrukowana specjalnie na tę okazję mapa polskich ZT, prywatna zbiórka znaczków kolekcjonera Romana oraz ciasto, kawa i herbata. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 i wzięły w nim udział osoby reprezentujące różne grupy społeczności lokalnej. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że spotkanie dotyczy właściwie instalacji znaczków oraz promocji Łęknicy dzięki idei Znaczków Turystycznych. Dla podkreślenia rangi spotkania pozwolę sobie wymienić niektóre osoby biorące udział w prezentacji ZT: pełniący funkcję Burmistrza Łęknicy - Piotr Kuliniak, Prezes Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego - Jerzy Grzech, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa - Janusz Beger, Pracownia Terenowa Park Mużakowski w Łęknicy - Katarzyna Jagiełło, Fundacja Księcia Pucklera w Bad Muskau - Ewa Johna, Prezes Oddziału PTTK w Opolu - Henryk Adamski, który przyjechał na to spotkanie specjalnie z Opola, młodzież licealna, Przewodnicy Mużakowscy oraz Roman Sobera, inicjator całego spotkania. Łącznie było około 20 osób. Na początku zabrał głos Pan Burmistrz, wskazując na szanse promocji atrakcji Łęknicy dzięki idei kolekcjonerskiej Znaczków Turystycznych. Następnie Pan Burmistrz osobiście rozdał obecnym znaczki, aby wszyscy mieli możliwość przekonać się z jaką precyzją i starannością zostały wykonane. Potem przemówił Pan Roman, który dzieląc się swoją znaczkową pasją wyjaśnił dlaczego te trzy miejsca zasługują na posiadanie ZT. Następnie miałem okazję przedstawić ideę ZT w Polsce jako narzędzie promocji nie tylko w naszym kraju, ale także w pozostałych 14 państwach, gdzie znaczek jest obecny. Odpowiadałem także na liczne pytania uczestników. Bardzo mnie ucieszyła obecność młodzieży oraz przewodników i osób zaangażowanych w turystykę i krajoznawstwo, zwłaszcza Pani Elżbiety z Żar. O godzinie 17.00 byliśmy już w Bad Muskau po niemieckiej stronie w przepięknym Nowym Zamku, który został przedstawiony na rewersie ZT No. 78. Odbywał się tam wernisaż wystawy malarskiej. Miałem okazję zobaczyć piękne, nowocześnie zaaranżowane wnętrza pałacu, które zostały przystosowane do pokazania historii współczesnemu człowiekowi. Wieczorem była okazja do spotkań nieformalnych, wymiany poglądów na temat turystyki i nie tylko. Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Romanowi, Pani Katarzynie, Panu Jackowi i Damianowi za wyjątkowe zaangażowanie w powstanie tych znaczków i wszystkim organizatorom oraz uczestnikom za niezwykłe spotkanie. Ufam, że ZT zainstalowane w Łęknicy pomogą w promocji tych wyjątkowych atrakcji, znajdujących się na terenie gminy. Ufam także, że te same atrakcje pomogą w rozwoju idei Znaczków Turystycznych w Polsce i zachęcą inne miejsca naszej Ojczyzny do tej formy promocji. Idea ZT rozwijałaby się niezmiernie szybko, gdyby trafiała na takich ludzi jak w Łęknicy – serdeczne dzięki!!! Natomiast wszystkich kolekcjonerów, turystów zachęcam do zobaczenia tego pięknego miejsca. Więcej fotografii na naszym profilu FB tutaj >>

Zbigniew Romankiewicz  - Znaczki Turystyczne Polska