664Dziś dla odmiany przeniesiemy się na teren województwa warmińsko - mazurskiego. To właśnie tam, w połowie odległosci między Mrągowem, a Bartoszycami znajduje się Reszel z pozostałościami dawnego zamku krzyżackiego. Dziś mieści się w nim hotel i restauracja, ale w niczym to nie przeszkadza, by obiekt ten był pełnowartościową atrakcją turystyczną, którą można zwiedzać i poznawać historię tego miejsca.

Prezentowany właśnie znaczek jest już dostępny w sprzedaży, a zamek warto odwiedzić nie tylko ze względu na jego historię, ale też z uwagi na fakt, iż mieści się w nim sala rycerska i wystawa średniowiecznych narzędzi tortur. A jeśli już tu traficie to pamiętajcie, że na znaczkowym szlaku czasem też trzeba się posilić, a w tym z pewnością pomocna będzie tutejsza restauracja. Zapraszamy zatem do Reszla - znaczki już na Was czekają.

ZAMEK RESZEL  No. 664

Pierwsza krzyżacka strażnica stanęła tu już w 1241 roku. Budowę murowanego zamku rozpoczęto jednak dopiero sto lat później, a przyczyną takiego stanu rzeczy były ciągłe bunty pruskiego plemienia Bartów, którzy nigdy nie pogodzili się z podbojem i regularnie niszczyli zakonną placówkę. Od 1243 r. Reszel formalnie należał do biskupów warmińskich, ale krzyżacka załoga opuściła go dopiero w 1300 roku. Budowę zamku rozpoczął w 1350 roku biskup Jan I z Miśni, kontynuował Jan II Stryprock, a dokończył w 1401 r. Henryk III Sorbom, który nadał budowli rozmachu budując m.in. skrzydło południowe z apartamentami mieszkalnymi biskupa oraz krużganki. Warownia była sprzężona z obwarowaniami miasta. Około 1505 r. rozpoczęto wznoszenie nowych murów obwodowych. Fortyfikacje były już przystosowane do użycia broni palnej. Kolejne większe prace remontowe przeprowadzono w latach 1594-1597. Zamek, który stracił już znaczenie militarne, został przekształcony we wspaniałą rezydencję myśliwską. Po pierwszym rozbiorze Polski zamek został przejęty przez władze pruskie i w 1780 r. ulokowano w nim więzienie. Po pożarach na początku XIX wieku zrujnowaną budowlę przekazano gminie ewangelickiej. Od roku 2001, po kolejnej renowacji, w zamku znajduje się hotel z restauracją, galeria i muzeum.