Wiosna tuż tuż, a wraz z nią powoli zaczynają kiełkować nowe Znaczki Turystyczne. Na zakończenie tygodnia mamy nie lada gratkę dla miłośników kolei, a tych jak wiemy w naszym znaczkowym gronie znajdzie się kilkunastu. Prezentujemy zatem najnowszy znaczek z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej i informujemy, że znaczek  ten w sprzedaży pojawi się 11 marca.

MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ  No. 119

128 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa rozpoczęło swą działalność, w miejsce zlikwidowanego skansenu lokomotyw parowych, w 2004 roku. Muzeum zajmuje się dokumentowaniem historii kolei na terenie Śląska i Polski. Obszar zainteresowań obejmuje również dziedzictwo przemysłowe regionu. W skład zbiorów Muzeum wchodzi m.in. normalnotorowy tabor kolejowy wyprodukowany w latach 1890- 1970. Wystawę tworzy 40 lokomotyw parowych produkcji polskiej, niemieckiej, amerykańskiej i angielskiej oraz przeszło 100 innych pojazdów kolejowych (lokomotyw spalinowych i elektrycznych, wagonów osobowych i towarowych, a także kolejowych pojazdów specjalistycznych). Muzeum gromadzi również zbiory ikonograficzne i przedmioty użytkowe związane z historią kolei. Unikatowa, zarządzana kolejowymi urządzeniami nastawczymi, makieta kolejowa H0 pozwala odwiedzającym na zapoznanie się ze specyfiką zarządzania i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dział poświęcony historii transportu tworzy wystawa zabytkowych motocykli związanych z historią motocyklizmu na Śląsku. W hali parowozowni znajduje się zbiór zabytkowych maszyn i urządzeń przemysłowych z zakładów i wytwórni z terenów Śląska.

GPS: 50.915352 , 16.435268 ,   Miejsce sprzedaży: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku