433Rozpoczynamy kolejny dzień ze znaczkami turystycznymi i w ramach tegodniowego męczenia Was premierami przedstawiamy kolejną nowość.

Tym razem Bolków i tamtejszy zamek. Znaczek jednak w sprzedaży pojawi się dopiero za kilka dni czyli 10 października, a kupić go będzie można w niewielkiej kwiaciarni mieszczącej się przy bolkowskim rynku. Szczegóły miejsca sprzedaży znajdziecie na karcie z opisem znaczka.

ZAMEK W BOLKOWIE  No. 433

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 r. Legendy natomiast podają, że zamek zbudowano w 807 roku, lecz nie ma na to potwierdzenia w źródłach pisanych. Zamek wzniesiono z miejscowego kamienia: łupków krystalicznych i łupków czerwonych oraz z piaskowca. Charakterystycznym elementem zamku jest wieża z dziobem, która została wzniesiona na skale. W dolnej części wieży znajduje się dawny loch głodowy. W połowie XIV w. zamek połączono z systemem fortyfikacji miejskich przyłączając jego południowy i południowo-wschodni narożnik z murami miejskimi. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, aż w końcu w roku 1703 zostaje sprzedany cystersom z Krzeszowa, a następnie w 1810 r. przechodzi na własność skarbu państwa pruskiego. Obecnie w renesansowej części zamku (Dom Niewiast) mieści się muzeum będące oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.