WigryInformację o widocznych poniżej znaczkach mieliśmy zamiar przekazać Wam już w poniedziałek, ale nie mając pewnych wszystkich danych postanowiliśmy się jeszcze chwilę wstrzymać. 

Dziś jednak z całą pewnością możemy poinformować, że już w przyszłym tygodniu, 12 marca w Wigrach pojawi się kolejny znaczek turystyczny, a od 1 maja także znaczek okolicznościowy. A tymczasem raz jeszcze zapraszamy na Suwalszczyznę, niech najnowsze znaczki będą kolejnym pretekstem do wizyty w tej części kraju.

ZO - JUBILEUSZ 350-LECIA PRZYBYCIA KAMEDUŁÓW NA WIGRY

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH  No. 477

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, gdyż posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną oraz naukową. Klasztor jest nie tylko obiektem sakralnym, ale stanowi również centrum turystyki. Sprzyja temu, miedzy innymi, jego położenie – na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Kompleks klasztorny, w tym eremy wigierskie, są bardzo licznie odwiedzane przez turystów i pielgrzymów w związku z przebiegającymi przez Wigry szklakami: św. Jakuba, który od 1993 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz dwoma szlakami papieskimi (Szlak Papieski Tajemnice Światła Ełk-Wigry oraz Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia Wigry-Studzieniczna). W podziemiach klasztornego kościoła znajdują się katakumby kamedulskie. Widoczne są w nich nisze ze szczątkami zmarłych ojców kamedułów oraz grobowiec biskupa wigierskiego Michała Karpowicza. Na jednej ze ścian krypty znajduje się XVIII wieczne malowidło zwane „Tańcem śmierci”. W klasztorze można także natrafić na liczne wystawy, a turyści spragnieni wypoczynku mogą go zaznać w tutejszych ogrodach.