Już wkrótce na naszej stronie pojawią się szczegółowe treści opisujące m.in procedury związane z zamawianiem brakujących znaczków, wysyłką korespondencji, przygotowaniem kuponów. Tymczasem od stycznia wprowadzamy pewną modyfikację dotyczącą Znaczków Kolekcjonera i właśnie tego tematu dotyczy dzisiejszy krótki komunikat.

Od tego roku każdy użytkownik, zanim wyśle kupony drogą pocztową, powinien je nakleić na formularz (do pobrania z zakładki „Gra kolekcjonerska”), zeskanować/zrobić zdjęcie i wysłać elektronicznie do weryfikacji. Niestety plagą były kupony niewłaściwie skompletowane, podwójne, brak ciągłości itp. Takie kupony musieliśmy każdorazowo odsyłać, a jest to dla nas dodatkowy koszt. Weryfikacja elektroniczna przyspieszy komunikację, a do tego wyeliminuje, dla obu stron, koszty i nerwowość związaną z nieprawidłowościami. Zeskanowane kupony wysyłamy na adres: info@znaczki-turystyczne.pl, pamiętając o zmniejszeniu ich do wielkości ok. 1MB

Zweryfikowane kupony praktycznie w ciągu ok. 2 dni zostaną zapisane na koncie użytkownika i zmieniony zostanie wpis o ilości przyznanych ZK. Tym samym użytkownik dostanie info, że kupony w fizycznej wersji może do nas wysłać bez poprawek.

Wysyłka ZK będzie się odbywała raz w miesiącu - na jego koniec. Bez względu na to ile kuponów w ciągu miesiąca użytkownik do nas prześle, wysyłka będzie jedna. Niestety często otrzymywaliśmy 3-4 zestawy kuponów miesięcznie i każdorazowo wysyłaliśmy ZK kolekcjonerowi, po czym po kilku dniach sytuacja się powtarzała. Nietrudno obliczyć jakie koszty w związku z tym ponosiliśmy Należy równocześnie wziąć pod uwagę fakt, że jako jedni z niewielu nadal utrzymujemy darmową weryfikację i przesyłkę przyznanych ZK.

Nie ma możliwości wyboru ZK, które przydziela centrala zgodnie z kolejnością numeryczną znaczków.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie prac związanych z weryfikacją i wysyłką zdobytych ZK. Nieprzestrzeganie tych zaleceń będzie skutkowało opóźnieniem weryfikacji i niepotrzebną wymianą korespondencji.