TURYSTYCZNE PIECZĄTKI 2016

pieczatkaW 2014 roku pojawił się pomysł by stworzyć indywidualne kolekcjonerskie pieczątki, które mają nam służyć jako swego rodzaju podpis zostawiany w księgach pamiątkowych odwiedzanych miejsc, czy na kartach spotkań kolejkcjonerów. W tym też roku zgłosiła się grupa pięćdziesięciu kolekcjonerów, którzy zapoczątkowali znaczkowy ruch pieczątkowy. Od tego czasu swoje pieczątki posiada już blisko 100 kolekcjonerów, a podczas minionego już V Spotkania Kolekcjonerów ZT w Sulejowie ujawniła się kolejna grupa osób, które chciałyby stać się posiadaczami takich pieczęci.

Rozpoczynamy więc tegoroczny proces zamawiania i tworzenia pieczęci. Czasu nie mamy wiele, bo zakładamy zakończenie projektu przed końcem listopada. Poniżej publikujemy uaktualnione informacje dotyczące zamawiania pieczęci. Prosimy jednak o jak najszybszą reakcję i kontakt. Im szybciej zbierzemy zamówienia, tym prędzej zaprojektujemy grafiki, wypalimy je i wyślemy gotowe pieczątki.

Od razu jednak uprzedzimy tych z czytelników, którzy nie są w temacie, że robimy pieczątki jedynie w trzech wzorach w ramach których spersonalizowane mogą być jedynie nazwa właściciela i miejscowość. Pozostałe elementy graficzne nie podlegają zmianom.

Przechodzimy zatem do pierwszego etapu tegorocznej pieczątkowej realizacji czyli szczegółowej instrukcji postępowania. Tak więc realizacja będzie przebiegała w następujących częściach:

1. Informacje wstępne (cennik, wzór, projekt)

2. Zebranie zamówień

3. Przygotowanie i akceptacja projektów

4. Grawerowanie gumek i ich wklejenie do automatów

5. Płatność

6. Przygotowanie i wysyłka

Zacznijmy od początku.

ad. 1. Dzięki posiadanym kontaktom udało nam się wynegocjować atrakcyjną cenę automatów samotuszujących, które są o wiele tańsze niż w sprzedaży detalicznej lub w punktach wykonujących pieczątki. Po częściowym dofinansowaniu automatów przez Znaczki Turystyczne cena ta to 22 zł brutto. Do kosztu automatu koniecznie trzeba doliczyć cenę gumki czyli ok. 8 zł zł. A końcowy koszt powstanie przy doliczeniu kosztów wysyłki - 10 zł.

Zamawiając więc jedną pieczątkę trzeba się liczyć z kosztem 40 zł. W ramach jednego kosztu wysyłki możemy zapakować do 4 pieczątek.

Oszacowanie kosztu to pierwsza sprawa natomiast aby powstała pieczęć konieczne jest wybranie jednego z trzech dostępnych projektów, które przedstawiamy poniżej.

pieczatki Mając wybrany określony wzór pieczęci pozostaje już tylko zastanowić się nad tym jakie napisy chcemy mieć na naszej pieczęci. I tu sprawa zaczyna się komplikować bo jak pokazały poprzednie realizacje kolekcjonerzy mają różne oczekiwania w tej kwestii. My sugerujemy ograniczenie się do minimum jeśli chodzi o ilość i długość napisów. Im krótszy napis tym większą czcionkę możemy zastosować i tym lepiej będzie ona wyglądała na odbiciu pieczęci. Im dłuższa nazwa tym bardziej trzeba będzie zmniejszyć czcionkę i wówczas odbicie może być mniej wyraźne. Elementy graficzne zastosowane w projektach tylko w niewielkim stopniu podlegają modyfikacjom pod względem wielkości. Poza grafiką ślimaka wszystkie logotypy posiadają już minimalny wymiar.

Mając zatem ustalony wzór i elementy tekstowe pieczęci kolejnym etapem będzie złożenie zamówienia lub jak kto woli zgłoszenie chęci posiadania pieczątki.

ad. 2.  Chcąc zamówić własną pieczęć należy na podstawie powyższych danych złożyć zamówienie wysyłając e-maila na adres hubert@znaczki-turystyczne.pl

W tamcie wiadomości podajemy: Zgłoszenie - pieczątki

W treści e-maila muszą się znaleźć następujące dane: numer wybranego wzoru i w nawiasie napisy jakie mają się znaleźć na projekcie, np. Wzór 1, (Arnoldzik, Konin), a także adres osoby zamawiającej, na jaki ma być wysłana pieczątka.

Jeśli w ramach jednego zamówienia ma być wykonanych więcej niż jedna pieczątka to dla każdego wzoru podajemy dane indywidualnie wg powyższego schematu.

Po otrzymaniu e-maila ze zgłoszeniem każda osoba otrzyma powiadomienie o wpisaniu na listę. Jeśli powiadomienia nie otrzyma prosimy się przypominać. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 15 listopada. Po tym terminie zostaną zamówione automaty, a spóźnialscy będą musieli czekać na kolejną kolejkę.

ad. 3.  Po zebraniu wszystkich zgłoszeń nastąpi projektowanie odbić. Każda osoba otrzyma wizualizację swojego wzoru w skali 1:1 tak by każdy mógł go sobie wydrukować i zobaczyć jak wyjdzie w rzeczywistości. Na tym etapie każdy może zgłaszać uwagi co do projektu i jeśli nie będą one wpływały na produkcję czy czytelność pieczęci będą uwzględniane. Po ostatecznym zatwierdzeniu projektów przejdziemy do kolejnej fazy.

ad. 4.  W momencie kiedy wszyscy chętni zaakceptują swoje projekty, te zostaną przekazane do wypalenia, a następnie wklejone do automatów.

ad. 5. W chwili kiedy gumy będą wypalane każdy z zamawiających otrzyma elektroniczny obraz faktury ze wskazaniem kwoty i danych do zapłaty.

ad. 6. Ostatnim etapem będzie zapakowanie i wysyłka zamówionych pieczęci oraz ich wysłanie zainteresowanym osobom.

Na koniec kilka istotnych informacji:

Odbicie pieczątki ma średnicę 40 mm.

Automaty nie będą napełnione tuszem (każdy indywidualnie dostosuje kolor tuszu do swoich potrzeb).

Kolory automatów dobrane będą losowo.

Czas realizacji będzie uzależniony od sprawności realizacji poszczególnych etapów.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez podany powyżej e-mail.