Cz. 2 - Kupony w grze kolekcjonerskiej

Pierwsza część naszego nowego cyklu wzbudziła duże zainteresowanie. Posypały się kolejne pytania i propozycje dalszych tematów i dzisiaj właśnie napiszemy o wciąż tajemniczych kuponach, co do których pytania spływają do nas niemal codziennie.

Co prawda niedawno temat ten był poruszany w artykule "Kupony i zasady gry kolekcjonerskiej", ale pojawiają się kolejne wątpliwości, które dzisiaj postaramy się rozwiać.

Ostatnio wraz z kuponami na znaczek kolekcjonera otrzymaliśmy kupony, które już raz zostały użyte w grze kolekcjonerskiej. Informujemy zatem, że niestety nie jest możliwe ich ponowne użycie, gdyż wg. zasad gry jeden kupon/numer może być użyty w grze tylko jeden raz. Nie ma więc możliwości, aby złożyć "dziesiątkę" np. z numerów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, a później kolejną z numerów 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Kupon z numerem 10 był już użyty do zdobycia jednego ZK i w myśl zasad gry drugi raz nie może zostać użyty.

Podobnie sprawa wygląda w odniesieniu do JOKERÓW i kuponów, nimi zastąpionych. Jeśli podobnie jak w powyższym przykładzie skompletowaliśmy "dziesiątkę" z numerów 1,2,3,4,5,6,7,8,9, a brakujący numer 10 zastąpiliśmy kuponem JOKER, to numeru 10 możemy użyć do skompletowania kolejnej dziesiątki, ale tylko jeden raz.

Załóżmy jeszcze taką sytuację. Kolekcjoner zdobył wszystkie 600 ZT i zdobył tym samym 60 ZK. W każdej dziesiątce jeden numer został zastąpiony kuponem JOKER, w związku z czym w grze niewykorzystanych pozostaje 60 numerów. Jeśli zatem znaczki z tymi numerami posiadamy, to kupony możemy wykorzystać (wcześniej były zastąpione JOKEREM) do zdobycia kolejnych 6 ZK, ale warunek jest jeden - w żadnej dziesiątce nie możemy już zastosować JOKERA, bo zrobiliśmy to kompletując wcześniejsze dziesiątki.

Powtarzamy zatem raz jeszcze, że jeden kupon/numer może być użyty w grze kolekcjonerskiej tylko jeden raz i nie może być użyty ponownie. Pamiętajcie o tym, notujcie sobie jakie kupony już wysyłaliście do weryfikacji i miejcie na uwadze fakt, że mamy program, który pozwala nam takie podwójne kupony wyłapywać. Szanse, że program się pomyli są niemal zerowe, natomiast pewność odesłania niepełnej dziesiątki numerycznej stuprocentowa. 

Warto zatem przed wysłaniem kuponów dobrze wszystko sprawdzić, a jeśli w danej dziesiątce brakuje jednego numeru to zawsze możecie go zastąpić JOKEREM, ale tylko jednym dla jednej dziesiątki.

Temat drugi, jaki chcemy poruszyć w tym artykule to korespondencyjne zamawianie Znaczków Kolekcjonera. Informujemy, że takiej możliwości nie ma. Znaczki Kolekcjonera przyznawane są kolekcjonerom przez centralę za zdobycie 10-ciu kolejnych numerów ZT (patrz zasady gry kolekcjonerskiej). Nie ma więc możliwości aby taki znaczek od nas zakupić, można go jedynie zdobyć zbierając kolejne ZT i kompletując kolejne dziesiątki kuponów.

Zespół Znaczków Turystycznych