Rozpoczynamy kolejny tydzień i na jego początku mamy dla Was znaczek turystyczny, który w sprzedaży dostępny jest od minionego piątku. Możecie zatem rzucić wszystko i właściwie w ciemno jechać do Braniewa, aby odwiedzić kolejne znaczkowe miejsce turystyczne i oczywiście poznać inne turystyczne atrakcje miasta.

O przedstawionej na znaczku wieży przeczytacie w poniższym opisie, natomiast wszystkie inne niezbędne informacje (linki, adresy), znajdziecie na karcie znaczka, do której link znajduje się poniżej.

A teraz nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was do zwiedzania Braniewa i ciekawi jesteśmy kto jako pierwszy podeśle nam relację i zdjęcie zdobytego znaczka.

WIEŻA BRAMNA ZAMKU BISKUPIEGO W BRANIEWIE  No. 1073

Wieża Bramna Zamku Biskupiego to najstarszy murowany zabytek na Warmii. Stanowi fragment nieistniejącego dziś zamku z XIII wieku - pierwszej siedziby biskupów warmińskich. Pierwotnie łączyła zamek z przedzamczem, trzykondygnacyjna budowla gotycka, budowana na planie kwadratu. W dolnej kondygnacji wieży znajdował się przejazd, a w górnej reprezentacyjna kaplica pw. św. Andrzeja z unikatowym sklepieniem gwiaździstym. Sam zamek w formie średniowiecznej istniał do XIX w. W 1811 w jego zabudowaniach ulokowano szkołę. W drugiej połowie XIX wieku uległ poważniej przebudowie i rozbiórkom na korzyść rozbudowy kompleksu szkolnego. Zabudowa kompleksu uległa zniszczeniu w wyniku II wojny światowej. Pozostałe ruiny uprzątnięto w latach 50. XX w. pozostawiając najstarszy fragment - wieżę bramną. W odrestaurowanej w 2020 r. wieży znajduje się Informacja Turystyczna oraz jedyny w mieście punkt widokowy, z którego można podziwiać krajobraz ziemi braniewskiej wraz z panoramą Zalewu Wiślanego.