Czas odrobinę podkręcić tempo, a zatem kolejna znaczkowa premiera.

Przenosimy się w okolice Kutna do miejscowości Oporów gdzie znajduje się ciekawy zamek mieszczący muzeum. Ale o tym wszystkim dowiecie się z poniższego opisu oraz odwiedzając stronę internetową muzeum. Jesteśmy przekonani, że dzięki znaczkowi turystycznemu wielu z Was odkryje to miejsce i będzie ono kolejną perełką na turystycznej mapie Polski.

A po wizycie koniecznie pochwalcie się tym faktem przesyłając nam materiały, które chętnie opublikujemy w naszych mediach społecznościowych. Jeśli zaś chodzi o sam znaczek to informujemy, że jest on już dostępny w sprzedaży.

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE  No. 936

Wieś Oporów w powiecie kutnowskim, wzmiankowana już od XIV w., była siedzibą rodową znamienitych wojewodów łęczyckich: Mikołaja i Piotra z Oporowa oraz Władysława Oporowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. To oni w 1 poł. XV stulecia wznieśli małą późnogotycką rezydencję obronną, usytuowaną na wyspie otoczonej fosą. Zamek w doskonałym stanie przetrwał do dzisiaj i jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce. Zabudowa skupiona wokół czworobocznego dziedzińca składa się z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym. Remonty wykonane w XVII, XVIII i XIX w. spowodowały tylko niewielkie zmiany nie zacierając średniowiecznego charakteru zamku obronnego. Zamek w Oporowie otoczony zabytkowym parkiem jest uznawany za jeden z najpiękniejszych zamków gotyckich w Polsce. Od 1949 roku mieści się w nim muzeum wnętrz stylowych. Za swoją działalność na polu ochrony dóbr kultury Muzeum – Zamek w Oporowie otrzymało srebrny medal dla Zasłużonych Kulturze Gloria Artis i III nagrodę w prestiżowym konkursie „Sybilla 2001”. Placówka wpisana jest do Państwowego Rejestru Muzeów.