285Ubiegły tydzień kończyliśmy znaczkową premierą, a dla odmiany ten premierą rozpoczniemy.

Dzisiaj za pośrednictwem znaczka, chcielibyśmy Was zaprosić na znaczkowy szlak w okolice znanej wieu z Was Orli. Tam też, w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo, w sąsiedztwie zabytkowej cerkwii znajduje się również zabytkowa i bardzo ciekawa rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena. 

Z figurą i jej pochodzeniem związnych jest wiele niejasności. Opisaliśmy je w poniższym tekście, ale mamy nadzieję, że dzięki postępowi technologicznemu wkrótce stanie się możliwe zarówno poznanie daty jej powstania jak i stuprocentowe potwierdzenie autora dzieła.

Do tego czasu pozostaje nam czekać i zapraszać wszystkich do obejrzenia tej unikatowej figury. Znaczek w sprzedaży pojawi się  najprawdopodobniej we wtorek 12 czerwca.

SZCZYTY - DZIĘCIOŁOWO  No. 285

Barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z ok. 1750 roku ustawiona jest na wysokim postumencie, po zewnętrznej stronie muru okalającego cenną XVIII-wieczną cerkiew. Figura została sprowadzona do Szczytów - Dzięciołowa przez ówczesnego właściciela wsi Jana Walentego Węgierskiego. Autorstwo rzeźby przypisywano pierwotnie Janowi Chryzostomowi Redlerowi, który był artystą pracującym na potrzeby dworu Branickich w Białymstoku, jednak w świetle ostatnich badań wynika, że jej twórcą mógł być wybitny lwowski rzeźbiarz Sebastian Fesinger, na co wskazuje zarówno forma rzeźby jak i wiele detali. Figura wykonana jest z wapienia i uznawana jest za zabytek najwyższej klasy artystycznej. Jest przez to jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na Podlasiu. Jak podają źródła jest to również najdalej na północ wysunięty przykład dzieła lwowskiej rzeźby rokokowej. Ze względu na zły stan zachowania, figura w 2016 roku została przewieziona do pracowni konserwatorskiej gdzie została poddana renowacji. W jej trakcie rekonstruowano również brakujące elementy rzeźby czyli prawą dłoń, nos i krzyż z palmą. Inicjatorem i koordynatorem wszystkich działań była Fundacja im. Jana Walentego Węgierskiego.