Znaczki Turystyczne oprócz promowania miejsc atrakcyjnych turystycznie mają za zadanie propagowanie turystyki samej w sobie. Tą realizować można na wiele sposobów, a jednym z nich jest turystyka piesza. I właśnie w ten sposób walory turystyczne Gór Wałbrzyskich postanowiono promować w Jedlinie - Zdroju. Znaczek dostępny będzie od 25.04.2015 roku.

UZDROWISKOWE WĘDRÓWKI W JEDLINIE - ZDROJU  No. 142

142 Jedlina-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa położona w dolinie pomiędzy zalesionymi wzgórzami pasma Gór Wałbrzyskich i Sowich. Ze względu na górski klimat Jedlina-Zdrój posiada doskonałe warunki do prowadzenia terenoterapii - metody rehabilitacji polegającej na połączeniu ćwiczeń fizycznych z oddechowymi stosowanej w terenie. Do dyspozycji kuracjuszy jest więc sześciokilometrowy Szlak Uzdrowiskowy, na trasie którego znajdują się polany oddechowe, platformy widokowe i obiekty sportowe. Dodatkowo od 25 kwietnia 2015 roku po raz pierwszy w Jedlinie-Zdroju odbędą się „Uzdrowiskowe Wędrówki”. Zaprezentowane zostaną nowe trasy do wędrówek pieszych: trasa Gór Wałbrzyskich (ok. 14 km), trasa przyrodniczo-historyczna (ok. 9 km) oraz trasa uzdrowiskowa (ok. 2 km). Motywem przewodnim wszystkich tras jest górująca nad Jedliną-Zdrojem góra Borowa będąca najwyższym szczytem Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich (854 m n.p.m.). Szczyt Borowej zaliczany jest do Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich.

GPS: 50.722954 , 16.303899 ,   Miejsce sprzedaży: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ulicy Kłodzkiej