736Część turystyczną Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych rozpoczynamy od nowotomyskiego rynku, na którym znajduje się znany większości "Wiklinowy Kosz - Gigant" bedący jednocześnie elementem miejscowego "wiklinowego szlaku". To jednak nie jedyna atrakcja turystyczna tego miejsca, bowiem na rynku znajduje się również dawny ratusz miejski, w którym swoją siedzibę ma obecnie Sąd w Nowym Tomyślu. 

W ten oto sposób znaczkową premierą rozpoczynamy zwiedzanie Nowego Tomyśla i okolicznych atrakcji, a nowinę o nowym znaczku zgromadzonym turystom przekazał Pan Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin Nowego Tomyśla oraz tutejszych atrakcji i gorąco zachęcamy do zapoznania się z historią kolejnego, interesującego obiektu.

BUDYNEK SĄDU W NOWYM TOMYŚLU - DAWNY RATUSZ MIEJSKI  No. 736

Zlokalizowany w centralnej części placu Niepodległości budynek sądu, pełnił wcześniej rolę miejskiego ratusza. Nie jest to jednak pierwsza budowla o tym charakterze wzniesiona w tym miejscu. Pierwszy ratusz powstał ok. 1806 roku, a kolejny w 1865 roku. Obecnie istniejący budynek wzniesiono w 1879 roku i nosi on cechy stylu eklektycznego z elementami klasycystycznymi. Ciekawostką jest fakt iż dawniej w budynku tym oprócz ratusza mieściło się więzienie komunalne, a swoje siedziby miały tu m.in. urząd stanu cywilnego czy szkoła muzyczna. Wejście do budynku ozdabia wsparty na dwóch kolumnach portal ponad którym znajduje się ozdobny kartusz podtrzymywany przez dwie postaci kobiece, dzierżące w dłoniach symbole władzy i prawa. Budynek posiada dwa symetryczne skrzydła, które wraz z fasadą tworzą swoista literę U. Środek tej litery to wewnętrzny dziedziniec, wykorzystywany dawniej dla potrzeb tutejszego więzienia. Od roku 2003 do dnia dzisiejszego znajduje się tutaj Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.