759W 2016 roku powstał w Rawiczu pierwszy znaczek turystyczny zachęcający do zwiedzania miejscowego muzeum. Z przyczyn technicznych - remont obiektu, przez pewien czas muzeum nie można było zwiedzać, a sądząc po komentarzach turystów, bardzo im tego brakowało. W międzyczasie powstał kolejny znaczek w Rawiczu, a dziś do kompletu dołącza trzeci - tym razem przedstawiający niezwykle ciekawy, historyczny układ urbanistyczny miasta. I jest to kolejny pretekst, by odwiedzić Rawicz i muzeum oraz pospacerować po mieście.

O układzie staromiejskim przeczytacie w poniższym opisie, ale znacznie więcej dowiecie się odwiedzając wspomniane wyżej muzeum.

Znaczek, który właśnie widzicie w sprzedaży pojawi się 15 grudnia i dostępny będzie podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który w dniach 15-16 grudnia będzie się odbywał na rawickim rynku w godzinach od 10:00 do 18:00. Po weekendzie znaczek dostępny będzie w godzinach urzędowania Muzeum Ziemi Rawickiej. 

STAROMIEJSKI UKŁAD URBANISTYCZNY RAWICZA  No. 759

Staromiejski układ urbanistyczny Rawicza to najciekawsze i największe założenie urbanistyczne wśród nowożytnych miast wielkopolskich. Składają się na nie w zasadzie trzy układy, przy czym pierwszy ściśle związany jest z powstaniem Rawicza w 1638 roku. Powstające od podstaw miasto ufundował Adam Olbracht. Przy budowie sięgnięto po koncepcje urbanistyczne stosowane w miastach zachodniej Europy. Zastosowano nowoczesne formy planowania dążące do geometryzacji planu, odchodząc od układu średniowiecznego opierającego się na owalu. Centralny punkt tego układu nadal stanowił rynek, od którego odchodziły krzyżujące się pod kątem prostym ulice, tworzące kwartały mieszkalne. Cały układ ma zarys krzyża z rynkiem w miejscu przecięcia ramion, z dwiema ulicami wychodzącymi z każdego narożnika oraz po jednej ulicy przecinającej dłuższe ściany rynku. Drugi układ związany jest z Janem z Bnina Opalińskim – kolejnym właścicielem Rawicza. To za jego czasów powstał tzw. Nowy Rynek znajdujący się poza granicami ówczesnego miasta, które wtedy właśnie zostało obwarowane wałami ziemnymi i fosą. Kolejne zmiany urbanistyczne wprowadzono za czasów Jana Kazimierza Sapiehy i wtedy też połączono oba poprzednie układy tworząc równoleżnikową oś miasta i przesuwając linię umocnień na wschód, zachowując dotychczasowy układ szachownicowy. W tej formie Rawicz pozostał do czasów współczesnych, a w 1956 roku układ ten został wpisany do rejestru zabytków.